Vrijdag 15 november

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 18 november

11:00 - 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 19 november

13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding petitie 'NPO, maak downloaden weer mogelijk'

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en licentie Topsporttalentschool VO (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd

Woensdag 20 november

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
11:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitalisering in het hoger onderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Donderdag 21 november

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitvoering moties in relatie tot experimenten

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
12:30 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leven Lang Ontwikkelen

Vergadering

Maandag 25 november

10:30 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting, onderdeel Media (verplaatst naar 11.00 uur)

Wetgevingsoverleg
11:00 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
tot 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Rudmer Heerema om met spoed een AO te organiseren i.v.m. uitspraak Raad van State inzake stopzetten financiering Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam

E-mailprocedure

Dinsdag 26 november

tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nader verslag Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 27 november

10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitalisering in het funderend onderwijs (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 28 november

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 2 december

14:30 - 19:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
14:30 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatie (wijziging tijdstip)

Wetgevingsoverleg

Woensdag 4 december

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Examens (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 5 december

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Vrijdag 6 december

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

Inbreng schriftelijk overleg
tot 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten en Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 10 december

tot 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om instemming met Bijzondere Procedure betreffende bevindingen c.q. aanbevelingen rond sluiting van week van 16 basisscholen te Amsterdam

E-mailprocedure
13:00 - 13:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar publieke omroep

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

NAPK tot aanbieding petitie m.b.t. actiespecial van de podiumkunstgezelschappen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Woensdag 11 december

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar publieke omroep (verplaatst naar 10 december)

Technische briefing
11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep Monitor brede welvaart en CBS

Vergadering

Donderdag 12 december

10:15 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Praktijkonderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal

Vrijdag 13 december

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 18 december

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitalisering in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 19 december

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Dinsdag 14 januari

tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financiering aan ambtsopleidingen; studiebekostiging en vraagfinanciering; pilot voor flexstuderen

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 15 januari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:30 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsraadadvies Curriculumherziening

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
14:00 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
15:00 - 16:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafel-'debat' Curriculum.nu

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Donderdag 16 januari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)

Inbreng feitelijke vragen
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Vrijdag 17 januari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
tot 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel om bij het AO Sociale Veiligheid ook digitale veiligheid onderdeel van de agenda te laten zijn

E-mailprocedure

Maandag 20 januari

10:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoorzitting Curriculum.nu

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Enquêtezaal

Woensdag 22 januari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Heerema om ruimte voor aanvulling op de inbreng voor het verslag bij w.v. inzake burgerschapsopdracht

E-mailprocedure
10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sociale Veiligheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvullende inbreng voor het verslag inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 23 januari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (verplaatst naar 30 januari)

Procedurevergadering

Maandag 27 januari

10:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoorzitting Curriculum.nu

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Enquêtezaal

Dinsdag 28 januari

tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 29 januari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Westerveld om bijzondere procedure te mogen organiseren inzake gesprek met Initiatiefnemers van Samen naar School-klassen op 5 februari a.s.

E-mailprocedure
13:30 - 14:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Technische briefing
Klompezaal

Donderdag 30 januari

10:00 - 10:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 4 februari

13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) aanbieding manifest m.b.t. experiment promotie onderwijs

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 5 februari

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over beleidsdoorlichting hoger onderwijs

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
11:30 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding SER advies met betrekking tot de Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Technische briefing
Klompezaal
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek schriftelijk overleg namens CDA, VVD en PVV inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

E-mailprocedure
12:45 - 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Initiatiefnemers van Samen naar School-klassen

Bijzondere procedure
Klompezaal
14:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en Zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 7 februari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 10 februari

11:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg
Thorbeckezaal
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Planning wetgevingsoverleg over wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo op maandag 17 februari a.s. van 11.00 -16.00 uur

E-mailprocedure

Dinsdag 11 februari

tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 20 februari 2020 (Onderwijs)

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ambtelijke briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 12 februari

10:15 - 12:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 20 februari 2020 (Onderwijs) (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Kwint om reactie minister Slob op artikel over lerarentekort in speciaal onderwijs

E-mailprocedure
15:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nederlandse content binnen online streamingdiensten en videoplatformen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal

Donderdag 13 februari

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Vrijdag 14 februari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 17 februari

11:00 - 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu (verplaatst naar 5 maart 2020 en omgezet in algemeen overleg)

Notaoverleg
tot 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat

E-mailprocedure

Woensdag 19 februari

11:00 - 11:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
11:45 - 12:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
tot 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Van den Hul om inplanning van gesprek met het Lerarencollectief

E-mailprocedure

Donderdag 20 februari

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluitvorming Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek petitieaanbieding Samenwerkende Gezondheidsfondsen met pleidooi voor meer aandacht komt voor sociaal emotionele vaardigheden t.b.v. AO Curriculum.nu op 5 maart a.s.

E-mailprocedure
tot 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Belhaj om het AO Fair Practice te verplaatsen naar andere datum

E-mailprocedure

Maandag 2 maart

tot 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om uitstel van de inbreng schriftelijk overleg over de themarapportage Fries in primair en voortgezet onderwijs (van 3 naar 5 maart a.s.)

E-mailprocedure

Dinsdag 3 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs (verplaatst naar 5 maart)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep emancipatie

Vergadering

Woensdag 4 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief van Advies Onderwijsraad inzake uitbesteding van bekostiging aan particulier onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toepassing 'Fair practice Code'

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 5 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 16:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 12 maart

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Vrijdag 13 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsreactie themaonderzoek toetsing en afsluiting in het voortgezet onderwijs

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 17 maart

13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Platform Handschriftontwikkeling tot aanbieding petitie/gekalligrafeerde versie van beschrijving over Handschrift uit Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en belang van schrijven met de hand (geannuleerd)

Petitie
Geannuleerd

Woensdag 18 maart

10:15 - 12:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie Erfgoed (verplaatst naar 22 april)

Algemeen overleg

Vrijdag 20 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijk overleg over drie brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. examens VO, mbo en eindtoets bao.

E-mailprocedure

Maandag 23 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om brief met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies

E-mailprocedure

Dinsdag 24 maart

17:00 - 21:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Woensdag 25 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sponsorconvenant 2020-2022

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. examens vo, mbo en eindtoets bao (verplaatst naar 26 maart)

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 26 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. examens vo, mbo en eindtoets bao

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘ruzie met de universiteit over een briljant idee’

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering

Vrijdag 27 maart

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen t.b.v. dansopleiding

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 30 maart

tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van voorbereidingsgroep Emancipatie om instemming met projectvoorstel CBS genderscan ondernemerschap

E-mailprocedure

Dinsdag 31 maart

tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 2 april

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 3 april

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Kwint om een schriftelijk overleg te voeren met minister van OCW over brieven inzake de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector

E-mailprocedure
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 6 april

14:45 - 15:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering

Dinsdag 7 april

tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inventarisatie behoefte aan schriftelijk overleg over geannoteerde agenda voor informele videconferentie EU-ministers de impact van de COVID-19-pandemie in de culturele en creatieve sector

E-mailprocedure
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nationaal Knooppunt Oral history (geannuleerd i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Petitie
Geannuleerd

Woensdag 8 april

10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Subsidieaanvragen cultuur (wordt verplaatst)

Algemeen overleg

Donderdag 9 april

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Woensdag 15 april

10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie Bibliotheken (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Donderdag 16 april

11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport ‘Evenwicht in het Wetenschapssysteem’ van de Commissie Weckhuysen (geannuleerd i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Technische briefing

Dinsdag 21 april

10:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (tijdstip is gewijzigd)

Wetgevingsoverleg
12:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
13:30 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
16:30 - 21:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschapsbeleid (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Woensdag 22 april

16:00 - 18:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie Erfgoed (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Donderdag 23 april

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

E-mailprocedure: verzoek vh lid Van Meenen inzake notaoverleg Onderwijs en corona, in relatie tot kinderopvang

E-mailprocedure
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

Inbreng feitelijke vragen
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevoorstel voor WGO Cultuur en corona op 28-4-2020

E-mailprocedure

Vrijdag 24 april

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Steun tijdens de coronacrisis voor de mediasector

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 28 april

13:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 29 april

10:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en corona

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Maandag 4 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om reactie minister BVOM op het bericht 'Duizenden leerlingen vragen om laptop of tablet, maar subsidiepot is leeg'

E-mailprocedure

Maandag 11 mei

tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om brief minister BVOM inzake uitvoering motie om vóór 11 mei a.s. protocollen op te stellen hoe te handelen bij COVID-19-besmetting op school

E-mailprocedure

Dinsdag 12 mei

tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Informele videoconferentie ‘onderwijs’ d.d. 18 mei 2020 en de informele videoconferentie ‘cultuur’ d.d. 19 mei 2020

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief met overzicht tijdpad dossiers en Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) (verplaatst naar 18 mei)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 13 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Openbare bibliotheken en evaluatie vaste boekenprijs (verplaatst naar 29 mei 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Spoed-notaoverleg inzake uitvoering motie over verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten en motie over handelingsprotocol in geval van (vermoeden van) COVID-19-besmetting op school

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Donderdag 14 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 12:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 18 en 19 mei 2020 (omgezet in schriftelijk overleg, zie 12 mei)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Vrijdag 15 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agendering van twee recente stukken voor het WGO Media op 26 mei a.s.

E-mailprocedure
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om schriftelijke overleggen hoger onderwijs en wetenschapsbeleid om te zetten in AO

E-mailprocedure

Maandag 18 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) + bijlagen met (inspectie)rapporten

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 19 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek brief minister inzake beleidsregel i.v.m. experiment t.b.v. onderzoek naar een andere dag- en weekindeling in het kader van de noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs G5

E-mailprocedure
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 20 mei

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Van Meenen om een spoedig schriftelijk overleg over nieuwe maatregelen van het kabinet inzake onderwijs en corona

E-mailprocedure

Maandag 25 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vaststellen inbrengdatum wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

E-mailprocedure

Dinsdag 26 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

COVID-19 Update stand van zaken, onderdeel onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie Erfgoed

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media (w.v. Implementie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona) (verplaatst naar 13.00 uur)

Wetgevingsoverleg
13:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 18:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsraad (uitgesteld tot het najaar)

Werkbezoek
Onderwijsraad  (besloten)
Geannuleerd

Donderdag 28 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 vragen aan de Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 29 mei

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Openbare bibliotheken en evaluatie vaste boekenprijs

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 2 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 3 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschapsbeleid (wordt omgezet in een algemeen overleg)

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Internationalisering hoger onderwijs en mbo (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
tot 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Behandeling wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (Kamerstuk 35354)

E-mailprocedure

Vrijdag 5 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Examens

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 8 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Laaggeletterdheid

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 9 juni

tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om agendering Advies Onderwijsraad ' Vooruitzien voor jonge generaties' voor het AO van 17 juni a.s. en verzoek om kabinetsreactie

E-mailprocedure

Donderdag 11 juni

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Briefing commissie Weckhuysen; evenwicht in het wetenschapssysteem: de verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek (videoconferentie)

Technische briefing
Tilanuskamer
11:30 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Maandag 15 juni

tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Van Meenen om helderheid over AO Passend onderwijs vóór of na het zomerreces

E-mailprocedure

Dinsdag 16 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, houdende de aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over het jaar 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 17 juni

10:00 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 18 juni

10:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en corona III Mbo

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Westerveld om planning AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

E-mailprocedure

Vrijdag 19 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Informele videoconferentie van Onderwijsministers op 23 juni (blanco verslag)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedure inzake wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 op het terrein van ministeries OCW, J&V, I&W, en VWS

E-mailprocedure

Dinsdag 23 juni

tot 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Behandeling incidentele suppletoire begrotingen en Jaarverslag/Slotwet

E-mailprocedure
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:30 - 18:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Onderwijsraad over Passend onderwijs (videoconferentie) (verplaatst naar 17.00 uur)

Technische briefing
17:00 - 18:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Onderwijsraad over Passend onderwijs (videoconferentie)

Technische briefing
Tilanuskamer
tot 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rappel behandeling incidentele suppletoire begrotingen en Jaarverslag/Slotwet

E-mailprocedure

Woensdag 24 juni

10:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 18:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 25 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)

Inbreng feitelijke vragen
11:15 - 11:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Good Music Company over campagne en petitie ‘Liefde voor muziek’ (videoconferentie)

Petitie
Tilanuskamer
11:30 - 11:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Red Scapino Ballet (videoconferentie)

Petitie
Vondelingkamer

Vrijdag 26 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectie onderzoek LEA (geannuleerd)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanmelden als gereed voor plenair Tweede Verzamelspoedwet COVID-19, grotendeels op terrein OCW, deels J&V, I&W, en VWS; reactie voor 16.00 uur

E-mailprocedure

Maandag 29 juni

10:00 - 16:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verkenning governance Commissariaat voor de Media

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Afhandeling antwoorden feitelijke vragen Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19

E-mailprocedure

Dinsdag 30 juni

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport 'Onderzoek levenlanglerenkrediet'

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 1 juli

09:30 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
10:00 - 14:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Algemeen overleg
Oude zaal
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Groepsgrootte en leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2019

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 19:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Donderdag 2 juli

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 3 september

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Herijking Canon van Nederland

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 4 september

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang programma Ruimte voor Regie

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 9 september

tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Informele OJCS-Raad van 16 en 17 september 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 10 september

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 24 september

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 8 oktober

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 15 oktober

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Donderdag 29 oktober

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 5 november

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 19 november

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 3 december

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Donderdag 17 december

10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen