Vrijdag 15 november

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Inbreng feitelijke vragen
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 18 november

11:00 - 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 19 november

13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding petitie 'NPO, maak downloaden weer mogelijk'

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en licentie Topsporttalentschool VO (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd

Woensdag 20 november

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
11:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitalisering in het hoger onderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Donderdag 21 november

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitvoering moties in relatie tot experimenten

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
12:30 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leven Lang Ontwikkelen

Vergadering

Maandag 25 november

10:30 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting, onderdeel Media (verplaatst naar 11.00 uur)

Wetgevingsoverleg
11:00 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Rudmer Heerema om met spoed een AO te organiseren i.v.m. uitspraak Raad van State inzake stopzetten financiering Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam

E-mailprocedure

Dinsdag 26 november

14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nader verslag Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 27 november

10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitalisering in het funderend onderwijs (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 28 november

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 2 december

14:30 - 19:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
14:30 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatie (wijziging tijdstip)

Wetgevingsoverleg

Woensdag 4 december

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Examens (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 5 december

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Vrijdag 6 december

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

Inbreng schriftelijk overleg
11:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten en Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 10 december

13:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om instemming met Bijzondere Procedure betreffende bevindingen c.q. aanbevelingen rond sluiting van week van 16 basisscholen te Amsterdam

E-mailprocedure
13:00 - 13:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar publieke omroep

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

NAPK tot aanbieding petitie m.b.t. actiespecial van de podiumkunstgezelschappen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Woensdag 11 december

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar publieke omroep (verplaatst naar 10 december)

Technische briefing
11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep Monitor brede welvaart en CBS

Vergadering

Donderdag 12 december

10:15 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Praktijkonderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal

Vrijdag 13 december

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 18 december

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitalisering in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 19 december

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 15 januari

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:30 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsraadadvies Curriculumherziening

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
14:00 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
15:00 - 16:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Donderdag 16 januari

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Maandag 20 januari

10:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Z1 - (Nog) geen zaal beschikbaar

Woensdag 22 januari

10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sociale Veiligheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 23 januari

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Maandag 27 januari

10:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Z1 - (Nog) geen zaal beschikbaar

Woensdag 5 februari

14:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en Zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Maandag 10 februari

11:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Strategische agenda

Notaoverleg
Troelstrazaal

Woensdag 12 februari

10:15 - 12:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 12 februari 2020 (Onderwijs)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Donderdag 13 februari

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Maandag 17 februari

11:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 12 maart

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 18 maart

10:15 - 12:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie Erfgoed

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 26 maart

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 9 april

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Dinsdag 21 april

16:30 - 21:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 23 april

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 14 mei

10:15 - 12:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 18 en 19 mei 2020

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Woensdag 20 mei

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Donderdag 4 juni

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 18 juni

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Donderdag 2 juli

10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen