Commissiedebat : Zorg en onderwijs

De vergadering is geweest

31 mei 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wijziging datum commissiedebat 

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Derde advies Platform Perspectief Jongeren (onderdeel po/vo)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data