E-mailprocedure : Verzoek spoedig brief staatssecretaris Cultuur en Media te ontvangen met stand van zaken Professionalisering publieke lokale mediadiensten

De vergadering is geweest

17 februari 2022
10:00 uur
Geachte woordvoerders Media,

N.a.v. onderstaande mail van het lid Van Strien, hierbij de vraag of u kunt instemmen met het voorstel om de staatssecretaris via een brief te verzoeken ruim vóór 1 maart a.s. aan de Kamer te sturen:
  • de eindevaluatie van de pilot “Professionalisering publieke lokale mediadiensten”
  • een stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het amendement van het lid Wuite c.s. over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten.
Dit  Kamer heeft hier reeds in de commissiebrief van 20 januari jl. (zie bijlage) om verzocht.

Graag uw reactie vóór morgen 10.00 uur.

Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Agendapunten

  1. 1

    Professionalisering publieke lokale mediadiensten

    Te behandelen:

    Loading data