Wetgevingsoverleg : Begroting OCW, onderdeel Cultuur

De vergadering is geweest

23 november 2020
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

  Tijd per fractie totaal:
  (incl. 2e termijn)

  VVD: 16minuten
  PVV, CDA en D66: 10 minuten
  GL, SP: 8 minuten
  PvdA: 6 minuten

  Overige fracties: 4 minuten

  Na de eerste termijn Kamer is een lunchpauze voorzien van 60 min.
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) met het verzoek tot collectieve ontheffing voor culturele organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herijking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie inzake onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Tentoonstellen Plakkaat van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Apologie van Willem van Oranje

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Besluitvorming culturele basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de reactie op de brief van de Vereniging van Friese Gemeenten en de provincie Fryslân over de ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Gemeente Zoetermeer m.b.t. onderzoeksrapport ‘Verkenning Post 65’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op inspectierapport “Aanhoudend droog”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur zomer 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Instelling Commissie Collectie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanvullend advies Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Cultuuronderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van de brief aan de Raad voor Cultuur over het gezamenlijke proces in aanloop naar het advies ‘wendbare en weerbare sector’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tussenrapportage onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Frascati Producties en PLAN Brabant inzake uitwerking motie van de leden Kwint en Ellemeet ver het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie onderzoek toegankelijkheid cultuurinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data