Wetgevingsoverleg

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "Begroting OCW, onderdeel Cultuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur
Stenogram
Download Begroting OCW, onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur, 23-11-2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden

Details

Tijd per fractie totaal:
(incl. 2e termijn)

VVD: 16minuten
PVV, CDA en D66: 10 minuten
GL, SP: 8 minuten
PvdA: 6 minuten

Overige fracties: 4 minuten

Na de eerste termijn Kamer is een lunchpauze voorzien van 60 min.
3
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19)

Te behandelen:

25
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: