Wetgevingsoverleg

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "Begroting OCW, onderdeel Cultuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting OCW, onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur, 23-11-2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden

Details

Tijd per fractie totaal:
(incl. 2e termijn)

VVD: 16minuten
PVV, CDA en D66: 10 minuten
GL, SP: 8 minuten
PvdA: 6 minuten

Overige fracties: 4 minuten

Na de eerste termijn Kamer is een lunchpauze voorzien van 60 min.
3
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19)

Te behandelen:

22
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: