Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 juli 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • M.L.J. Paul (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7-7-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afscheid van OCW-kenniscoördinator, Natasha Stroeker

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage passend onderwijs mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie resultaten Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voortgang van de motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geplande evaluatie Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Versterking burgerschapsonderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Borging toekomst De Monnikskap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Derde nota van wijziging inzake Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking aanpak verbetering ventilatie in scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Vervolg aanpak ventilatie op scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering moties aangaande aanvullend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief van 21 juni 2022 aan Scholengroep Holland, Stichting Laurentius en Spectrum SPCO over de zorgen die zij uitspreken aangaande de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lerarenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Inhoudelijke contouren nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning van wgo's

  1. De planning van de WGO's Cultuur, Media Begrotingsonderzoek en Emancipatiebeleid is gelukt. Een WGO Wetenschapsbeleid blijkt qua data moeilijk in te plannen. De commissie geeft voor Wetenschapsbeleid de voorkeur aan een WGO (ipv commissiedebat). 
   WGO Wetenschapsbeleid: 7 november. o.v.
   WGO Cultuur: 14 november
   Begrotingsonderzoek: 16 november
   WGO Media: 28 november
   WGO Emancipatie: 5 december
  2. Rapporteurs bij Begrotingsonderzoek: normaliter coalitie/oppositie; is niet gelukt. De commissie stemt in met de benoeming van de rapporteurs Peters en El Yassini.
 20. 20

  Commissieactiviteiten

  ZOMERRECES 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
   
  • di 06-09-2022 14.00 - 14.00      Inbreng schriftelijk overleg Verlenging Subsidieregeling stimulering herbestemming
                                                     monumenten
  • wo 07-09-2022 10.00 - 12.00    Rondetafelgesprek Straatintimidatie van vrouwen
  • do 08-09-2022 10.15 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 08-09-2022 11.15 - 12.30     Gesprek met regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel
                                                      geweld
  • vr 09-09-2022 10.00 - 10.00       Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
                                                      wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet
                                                      onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en
                                                      enkele andere aangelegen wijziging op het gebied van de lerarenopleiding
  • di 13-09-2022 14.00 - 14.00       Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
                                                      wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van
                                                     leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)
  • do 22-09-2022 10.15 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 06-10-2022 10.15 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 06-10-2022 12.00 - 15.00     Commissiedebat Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
  • do 13-10-2022 13.00 - 16.00     Commissiedebat Leraren en Lerarenopleidingen
  • vr 14-10-2022 10.00 - 10.00      Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
                                                     Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023
  • do 20-10-2022 10.15 - 11.15     Procedurevergadering 

  HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
 21. 21

  Commissieactiviteiten


  KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
 22. 22

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 9 september 2022.

  36126 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoerminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 6 juli 2022.

  36082 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022
  Inbrengdatum: 3 juni 2022. 

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022. 

  35920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30-09-2021
  Aangemeld voor plenaire behandeling: 2 juni 2022. 

  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 11 februari 2022.
 23. 23

  Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is (Volkskrant d.d. 7 juli 2022)

  Te behandelen:

  Loading data