Notaoverleg : Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

De vergadering is geweest

22 mei 2023
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • N. Drost (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  PIRLS-2021, internationaal vergelijkend onderzoek naar leesvaardigheid onder 10-jarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de Claims Conference inzake kennis van de Holocaust en het oorlogsverleden onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Kaderbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten 2013 (SLOA 2013) internationalisering 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op adviesrapport 'Taal en Rekenen in het vizier' en het rapport 'Peil. Leesvaardigheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tussenadvies 4 ‘Structuur en Regelmaat’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Curriculum funderend onderwijs van 6 april 2022, over curriculum funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het havo-bovenbouwprofiel natuur en techniek (NT)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Spreektijden eerste termijn

  VVD: 10 minuten
  D66: 8 minuten
  PVV: 6 minuten
  CDA: 5 minuten
  SP, PvdA, GroenLinks: 4 minuten
  PvdD, ChristenUnie, FvD: 3 minuten
  JA21, SGP, DENK, Volt, Groep van Haga: 2 minuten
  Overige fracties: 1 minuut
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data