Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 15-10-2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 15-10-2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over de omgang met koloniale collecties
6
Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven

Te behandelen:

17
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)

Te behandelen:

29
Nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Te behandelen:

31
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 26-10-2020 11.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (1e termijn)
 • ma 26-10-2020 19.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)
 • di 27-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)
 • di 27-10-2020 16.30 - 17.30 Gesprek Eurocommissaris Dalli (videoconferentie)
 • wo 28-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid
 • wo 28-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • do 29-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020
 • do 29-10-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • ma 02-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
 • di 03-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Programma Cultuureducatie met kwaliteit in het mbo door CJP
 • di 03-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’
 • wo 04-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen
 • do 05-11-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • ma 09-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
 • di 10-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie JongPIT en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. inclusief onderwijs (videoconferentie)
 • wo 11-11-2020 13.30 - 15.00 Technische briefing Briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs (videoconferentie)
 • ma 16-11-2020 11.00 - 18.00 Notaoverleg Passend onderwijs
 • do 19-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad van 30/11- 1/12
 • do 19-11-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
 • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
 • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
 • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
32
Vervolg overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
 • do 17-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
 • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
33
RTG Passend onderwijs
34
RTG over ‘wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen’
35
RTG Nachtleven (en festivals)/ culturele instellingen