Inbreng feitelijke vragen : Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

De vergadering is geweest

22 februari 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

    Te behandelen:

    Loading data