Wetgevingsoverleg

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Wetgevingsoverleg: "Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 januari 2021, over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
Stenogram
Download Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs, 18-1-2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (vereenvoudiging bekostiging po)

Te behandelen:

Gerelateerde zaken