Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

24 februari 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24-2-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief aan de Besturen van de Regionale Historische Centra over de Transitie RHC's en bevestiging bestuurlijke afspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies ‘Archeologie bij de tijd’ van de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het rapport 'Naar een verbeterde registratie van de rijkscollectie'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek om stand van zaken betreffende het Landschapsplan A8-A9 in relatie tot UNESCO Werelderfgoedlijst.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede nota van wijziging bij wetsvoorstel Wettelijke taken internationalisering onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorhang Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlenging en wijziging subsidieregeling Lerarenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nota nav verslag Wetswijzigingen i.v.m. doorontwikkeling van BRON en een nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken op de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Defence for Children m.b.t. de samenwerking tussen zorg en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Examens in het voortgezet onderwijs van 26 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over een email met als onderwerp "Schoolbesturen blokkeren de bekostiging van inclusief onderwijs”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bekrachtigen voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van enkele wetten in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nederlandse inzet inzake EU-voorstel: Richtlijn verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor de onderdelen Jeugd en Sport van 29 en 30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Raadsaanbeveling Europese benadering microcredentials

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda van de informele OJCS-Raad (Cultuur) van 7 en 8 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Commissieactiviteiten

  • di 22-02-2022 13.40 - 14.00 Petitie UNICEF Nederland aanbieding rapport 'Speak Up' jongerenadvies
  • di 22-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'
  • di 22-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel
  • wo 23-02-2022 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Archiefwet 2021
  • wo 23-02-2022 17.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Bescherming van deelnemers aan tv-programma’s op het gebied van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag
  • do 24-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
  • vr 25-02-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad (Cultuur), op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2022
  • di 08-03-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitwerking aanpak verbetering ventilatie in scholen
  • wo 09-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  • wo 09-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs
  • wo 09-03-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Sociale Veiligheid op school
  • do 10-03-2022 14.00 - 17.30 Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen
  • do 17-03-2022 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (hybride)
  • di 22-03-2022 17.00 - 20.45 Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • do 24-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)
  • wo 30-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs
  • wo 30-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad, op maandag 4 en dinsdag 5 april 2022
  • wo 30-03-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Passend onderwijs
  • wo 30-03-2022 15.00 - 16.00 Gesprek Stand van zaken curriculumherziening
  • do 31-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
  • do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Technische briefing Curriculumcommissie
  • wo 06-04-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs po/vo
  • do 14-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
  • do 19-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
  • do 02-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
 26. 26

  Commissieactiviteiten

 27. 27

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fictieve verloning van aanvullende beurzen

  Plenair debat (tweeminutendebat) Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (Kamerstuk 29338-251)
  N.a.v. Regeling van Werkzaamheden van 9 september 2021. Ingeschreven staat het lid Peters. 
  Besluit: dit tweeminutendebat kan komen te vervallen. Het verzoek van het lid Peters om spreektijd, wordt ingetrokken. 
 29. 29

  Monitor arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

  Plenair debat (tweeminutendebat) Tweeminutendebat monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019  (Kamerstuk 31288-912).
  N.a.v. Regeling van Werkzaamheden 21 juni 2021. Ingeschreven staan de leden Paternotte (wordt wellicht vervangen door Van der Laan) en De Hoop.
  Ook CDA-lid Van der Molen schrijft zich in.  
  Besluit: Aanhouden tot volgende procedurevergadering i.v.m. monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2020.  
 30. 30

  Lief- en Leedpot

  Verzoek om toestemming op inhouding van 20 euro p.p.
  Besluit: er wordt ingestemd met het verzoek.