Commissiedebat : Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

De vergadering is geweest

1 december 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Commissiedebat verplaatst i.v.m. afwezigheid minister De Jonge
bij commissiedebat op 6 oktober

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vervolg aanpak ventilatie op scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitwerking aanpak verbetering ventilatie in scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Hijink over vanaf het schooljaar 2022-2023 CO2-meters in alle klaslokalen (Kamerstuk 25295-1894)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport Huisvesting Bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage Monitor onderwijshuisvesting po/vo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Update aanpak verouderde schoolgebouwen

  Te behandelen:

  Loading data