Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

De vergadering is geweest

20 december 2023
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging dd 25-09-2023

    Te behandelen:

    Loading data