Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (onderdelen Cultuur en Media)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Mediabegrotingsbrief 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Europese Media Vrijheid Verordening en Aanbeveling redactionele onafhankelijkheid en transparantie mediaeigendom

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het advies van de Raad voor Cultuur 'Over de grens'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Instelling Adviescollege landelijke publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur 'Lokale media: niet te missen'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kracht door samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de toelatings- en verantwoordingscriteria voor het publieke omroepbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een een viertal toezeggingen gedaan tijdens wetgevingsoverleggen inzake Media en Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de professionalisering van de lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vervolgadvies lokale media van Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Spreektijden en sprekersvolgorde


  8 à 10 minuten gemiddeld per fractie, inclusief 2e termijn (tenzij vooraf anders aangegeven)

  BegrotingsvolgordePVV, VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GL, CU, PvdD, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
   
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Mohandis en Westerveld over de maatschappelijke worteling en kwaliteit van de publieke omroep en omroepverenigingen blijven borgen (Kamerstuk 32827-269)

  Te behandelen:

  Loading data