Een debat, hoe werkt dat?

Het werk van Tweede Kamerleden bestaat voor een groot deel uit debatten voorbereiden en voeren. Een debat is een vergadering waarin Kamerleden in gesprek gaan met elkaar en met ministers en staatssecretarissen. Ze overleggen over nieuwe wetten, vragen de bewindspersonen om informatie of laten weten dat ze ergens ontevreden over zijn. Er zijn verschillende soorten debatten; voor elk debat geldt een aantal afspraken en regels. De Kamervoorzitter zorgt ervoor dat de Kamerleden zich aan die regels houden.

6. Tweede Kamer - Een debat, hoe werkt dat met ondertiteling.mp4

Laden
00:00
00:00

Wat is een debat?

Het werk van Tweede Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Die debatten moeten uiteraard worden voorbereid. Dat doen de Kamerleden bijvoorbeeld door dossiers...

Mark Rutte staat bij het spreekgestoelte en geeft antwoord op vragen van politici tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Hoe verloopt een debat?

Een debat heeft altijd dezelfde structuur: Kamerleden stellen vragen, de minister of staatssecretaris antwoordt, waarna Kamerleden vervolgvragen kunnen stellen en de bewindspersoon weer antwoordt. Kamerleden mogen elkaar en ministers onderbreken...

Farid Azarkan staat bij de interruptiemicrofoon

Regels bij een debat

Om te zorgen dat debatten goed verlopen, zijn er een aantal regels. Zo spreken Kamerleden, ministers en staatssecretarissen elkaar niet rechtstreeks aan, mogen sprekers niet eindeloos spreken, en moeten er...

De hamer van de Voorzitter

Soorten debatten

Er zijn verschillende soorten debatten, met verschillende regels. In de commissies gaat het over specifieke onderwerpen in bijvoorbeeld commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en hoorzittingen. In de plenaire zaal vindt onder meer het...