E-mailprocedure : Verzoek uitbreiding spreektijden voor notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering

De vergadering is geweest

28 maart 2022
12:00 uur
Geachte woordvoerders hoger onderwijs,

Een aantal fracties verzoekt om uitbreiding van de spreektijd voor het notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering op maandag 4 april a.s.
Als we het de eindtijd voor het notaoverleg stellen op 18.00 uur i.p.v. 16.00 uur, kunnen we de volgende spreektijden hanteren:

Voor twee termijnen
VVD: 13 minuten -> 16 minuten
D66: 11 minuten  -> 14 minuten
PVV, CDA: 8 minuten -> 11 minuten
SP, PvdA: 6 minuten -> 9 minuten
GL, PvdD, CU, FvD: 5 minuten -> 8 minuten
Overige fracties: 4 minuten -> 7 minuten

Graag verneem ik vóór maandag 12.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit voorstel.

Met vriendelijke groet,


drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek uitbreiding spreektekst - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering

    Te behandelen:

    Loading data