Commissiedebat : Digitalisering in het onderwijs (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

30 september 2021
10:15 - 13:45 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Commissiedebat tot nader order uitgesteld wegens plenaire agenda;
i.v.m. gebrek aan vergaderzalen kon commissiedebat niet een uur later gepland worden.

Bijlage