Wetgevingsoverleg : Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

De vergadering is geweest

26 juni 2023
10:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wijziging agenda

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • K.B. Hagen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapportage burgerbrieven 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (thema Lerarentekort)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van het Lerarencollectief ‘De Noodklok luidt’ d.d. 8 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de brief met PowerPointpresentatie van een docente Frans over de hoogte van de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het rapport "Toetsen getoetst" van McKinsey & Company

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten tweede ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie (Kamerstuk 36200-VIII-212)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Van Leerplusarrangement naar de Onderwijskansenregeling vo

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Twee onderzoeken van de inspectie van het onderwijs over de begrotingsdip

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toekomst bindend studieadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  SPREKERSVOLGORDE:

  De sprekersvolgorde wordt gehanteerd zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
  ·   Inbreng 1e termijn Kamer Slotwet en Jaarverslag
  ·   Antwoord bewindspersonen over Slotwet en Jaarverslag 
  ·   Inbreng 1e termijn Kamer inzake Staat van het Onderwijs 
  ·   Antwoord bewindspersonen over Staat van het Onderwijs
  .   Inbreng 2e termijn Kamer (Slotwet, Jaarverslag, Staat van het Onderwijs)
  .   Antwoord bewindspersonen
 19. 19

  Indicatieve spreektijd

  Voor twee termijnen
  VVD: 14 minuten 
  D66: 12 minuten 
  PVV, CDA: 9 minuten 
  SP, PvdA: 8 minuten 
  GL, PvdD, CU, FvD: 7 minuten 
  Overige fracties: 6 minuten 
 20. 20

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data