Algemeen overleg : Curriculum.nu

De vergadering is geweest

5 maart 2020
10:15 - 16:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies coördinatiegroep Curriculum.nu

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Start ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie adviezen ‘Toets wijzer’ en ‘Curriculumvernieuwing Onderwijsraad’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afronding ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het rapport van Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) over het onderzoek deelname aan opleidingen voor techniek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een (vermeende) misstand met betrekking tot de verplichte tweede moderne vreemde taal in de vwo-profielen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over leesmotivatie en leesplezier onder Nederlandse kinderen en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang programma historisch democratisch bewustzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op advies 'Plezier in Bewegen'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Investeren in de toekomst. De vaardigheid in samenwerkend probleemoplossen van 15 jarigen in PISA-2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data