Schriftelijke Kamervragen die niet op tijd beantwoord zijn

Hieronder staat een overzicht van schriftelijke Kamervragen die niet op tijd beantwoord zijn. Het gaat om schriftelijke Kamervragen waarvan de gebruikelijke beantwoordingstermijn van drie weken is verstreken, zonder dat de betreffende bewindspersoon een uitstelbericht heeft gestuurd. Daarnaast staan hieronder schriftelijke Kamervragen waarvoor wel een uitstelbericht is gestuurd, maar waarop de vragensteller zes weken na indiening nog geen antwoord heeft ontvangen.

De termijn voor beantwoording van schriftelijke vragen staat in artikel 12.2 van het Reglement van Orde.

Onbeantwoorde schriftelijke vragen ouder dan 3 weken, dan wel 6 weken na uitstelbericht.