De termijn voor beantwoording van schriftelijke vragen staat in artikel 135 van het Reglement van Orde.

Onbeantwoorde schriftelijke vragen ouder dan 3 weken, dan wel 6 weken na uitstelbericht.
Overzicht 24-09-2018