Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW, 21 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 21-11-2019

Deelnemers


Agendapunten

8
Planning vervolgvergaderingen na WGO Cultuur

Details

In de volgende OCW-procedurevergadering worden voorstellen gedaan voor planning van een algemeen overleg over 'arbeidsvoorwaarden/zzp/fair practice' en over 'Uitkomsten van nieuwe subsidieregeling'.
32
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details


13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
98. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
107. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

Dertigledendebatten
11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

VAO's
- VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)
- VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)
- VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
          (AO d.d. 31/10)
 
33
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

35
AO Onderwijs en zorg en AO passend ondewijs

Details


Ambtelijk is vernomen dat de Kamer in januari een thuiszittersbrief ontvangt. Een AO Onderwijs en zorg met minister Slob en minister De Jonge wordt gepland op 5 februari a.s.

Ambtelijke informatie wijst uit dat het eindrapport over de evaluatie passend onderwijs van de NRO in april gereed is. Er is nog een advies van de Onderwijsraad in de maak. In juni 2020 ontvangt de Kamer de beleidsreactie naar aanleiding van deze rapporten. In uitgebreid overleg (notaoverleg/lang AO) kan gepland worden vóór het zomerreces.

Te behandelen:

36
AO Examens

Details

Ambtelijk is vernomen dat de Kamer in januari een brief met reactie op drietal themaonderzoeken van de onderwijsinspectie m.b.t. examens kan verwachten.
Besluit: Het oorspronkelijk op 4 december a.s. geplande AO Examens wordt uitgesteld.
37
Planning AO Wetenschapsbeleid

Details

In de vorige procedurevergadering is verzocht om planning AO Wetenschapsbeleid in eerste kwartaal 2020.
Ambtelijk is vernomen dat in januari/februari 2020 het rapprot van de commissie Weckhuyzen uitkomt over de verhouding tussen de diverse onderzoeksprogramma's van NWO. De kabinetsreactie op dit rapport verschijnt in april 2020.
In de volgende procedurevergadering wordt besluit genomen of gewacht wordt op rapport Weckhuyzen + beleidsreactie of dat AO gepland wordt in eerste kwartaal.
38
Verlenging WGO Emancipatiebeleid

Details

Het WGO Emancipatiebeleid wordt met een uur verlengd. De woordvoerders worden via de mail in kennis gesteld.
43
Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu