Live debatten

Klik op een van de livestreams hieronder om de debatten van de Tweede Kamer op uw smartphone, tablet, computer of tv te volgen. Of download de app Debat Direct om de vergaderingen in de Kamer live te volgen, inclusief extra informatie.

Live ondertiteling en Tolk Nederlandse Gebarentaal

  • Elke dinsdag wordt het vragenuur live ondertiteld. Kies daarvoor in de video bij instellingen (rechts onderin) voor ondertiteling.
  • Het vragenuur volgen met een tolk Nederlandse Gebarentaal kan via deze link.
  • Vragen of opmerkingen over (de kwaliteit van) de live ondertiteling? Richt je reactie aan liveondertitelen@tweedekamer.nl
  • Vragen of opmerkingen over (de kwaliteit van) de tolk Nederlandse Gebarentaal? Richt je reactie aan tolken.tweedekamer@berengroep.nl

Livestreams

Plenaire zaal:

Live uitzending plenaire zaal: video / audio

Commissiezalen:

Incidentele uitzendingen

Live ondertiteling van Tweede Kamerdebatten

Diverse debatten in de Tweede Kamer worden live ondertiteld. Het mondelinge vragenuur wordt wekelijks live ondertiteld. Daarnaast worden ook belangrijke debatten, zowel plenaire als van commissies, live ondertiteld. Per week beoordeelt de Dienst Verslag en Redactie van de Tweede Kamer welke debatten kunnen worden ondertiteld. Een verzoek tot live ondertiteling van een debat dat gaat plaatsvinden kunt u mailen aan liveondertitelen@tweedekamer.nl. Wij zullen bekijken of wij hieraan tegemoet kunnen komen, dit is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de Dienst Verslag en Redactie.

 U kunt de live ondertiteling op twee manieren bekijken.

  1. Via de livestream van de plenaire zaal op de website www.tweedekamer.nl. Om de ondertiteling zichtbaar te maken, klikt u links bovenin op debat en vergadering. Vervolgens klikt u op livestreams en tot slot klikt u op video onder live ondertiteling en gebarentolk. U kunt de ondertiteling aan- of uitzetten nadat u op de pijl van play heeft geklikt in het videoscherm. Rechts onderin verschijnt dan het tekstwolk-icoontje van de ondertiteling, naast het tandwiel-icoontje van de instellingen.
  2. Via de app of de link van Debat Direct. De live ondertiteling staat standaard aan. Om de ondertiteling uit te zetten, klikt u op het tekstwolk-icoontje naast het tandwiel-icoontje van de instellingen.

Werkwijze live ondertitelen

Het live ondertitelen gebeurt door middel van de zogenaamde re-speaking-methode. Dat wil zeggen dat een ondertitelaar luistert naar de woorden die een Kamerlid of bewindspersoon uitspreekt. Die woorden dicteert de ondertitelaar aan de computer. Spraakherkenningssoftware schrijft deze woorden uit in ondertitels. Wat een spreker in de Kamer zegt, wordt niet helemaal letterlijk woord voor woord herhaald in de ondertiteling. Onterecht dubbel uitgesproken woordjes worden bijvoorbeeld weggelaten. Elke ondertitel heeft een vast aantal lettertekens en moet omwille van de leesbaarheid een bepaald aantal seconden in beeld staan. Dit heeft als gevolg dat de tekst soms wordt ingekort. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer Kamerleden heel snel een motie van papier oplezen.

Debat Direct

Tablet en smartphone met daarop de app Debat Direct

Met de app Debat Direct kunt u de debatten in de Tweede Kamer live volgen, zowel plenaire vergaderingen als commissievergaderingen. Daarbij verschijnt direct aanvullende informatie in beeld, zoals de naam van de spreker of de uitslag van een stemming. Ook kunt u het debat live pauzeren, vanaf het begin afspelen of later op de dag terugkijken.U kunt naar een debat luisteren  via de audiomodus. Het is daarnaast mogelijk een debat te casten naar een ander apparaat en  naar een debat te blijven kijken terwijl u andere sites of toepassingen gebruikt via picture-in-picture.'

Debat Direct is gratis te downloaden voor iOS en Android. Meer informatie vindt u op tweedekamer.nl/debat-direct.

Welke debatten kunt u live volgen?

Alle plenaire vergaderingen en openbare commissievergaderingen kunt u online direct bekijken. Alleen besloten commissievergaderingen worden niet uitgezonden. Let op: de begin- en eindtijden van een vergadering kunnen kort voor of tijdens een debat worden aangepast.

U kunt de videostreams bekijken op desktop, tablets, tv en mobiele devices met iOS versie 15 en hoger, Android 9 en hoger of Amazon Fire TV 7 en hoger.