Inbreng schriftelijk overleg : Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting" (Kamerstuk 31288-636)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting" (Kamerstuk 31288-636)

    Te behandelen:

    Loading data