Algemeen overleg : mbo en praktijkonderwijs

De vergadering is geweest

13 januari 2021
10:15 - 13:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Versterking samenwerking praktijkonderwijs en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Derde voortgangsrapportage circulaire economie in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies meestertitel in het mbo-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bestuurlijke samenwerking en fusies in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toekomstperspectief kwalificatiestructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Versterking samenwerking praktijkonderwijs en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Versterking kwaliteitszorg in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang uitvoering bestuursakkoord mbo 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data