Plenaire vergadering woensdag 22 november 2017
Mededelingen; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII); Pakket Belastingplan 2018; Opening; Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34 819) (voortzetting)
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 21 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2018; Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 16 november 2017
Opening; Hamerstuk; Verzoekschriften; Mededelingen; Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 (AO d.d. 16/11); Stemmingen; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Hormoonschandaal veevoersector uit 2002; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 15 november 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Besluit de dividendbelasting af te schaffen; Stemmingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2018; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 14 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2018; Gasvondst boven Schiermonnikoog; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 9 november 2017
Opening; Mededelingen; Raad Buitenlandse Zaken; Algemene Financiële Beschouwingen; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 8 november 2017
Opening; Mededelingen; Justitiële jeugd; Algemene Financiële Beschouwingen 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Berichtgeving Robert M. ; Stemmingen; RBZ/Handel; Begroting Koninkrijksrelaties 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 7 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Koninkrijksrelaties 2018; EU-Defensieraad 14 november 2017; Verzamelwet SZW 2018; Waardeoverdracht klein pensioen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 2 november 2017
Opening; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Landbouw- en Visserijraad d.d. 6 en 7 november 2017; Mededelingen; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Regeling van werkzaamheden (Stemmingen); Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 1 november 2017
Opening; Regeringsverklaring; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 31 oktober 2017
Opening; Beëdiging leden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 25 oktober 2017
Opening; Mededelingen; Beëdiging de heer W.J. Moorlag ; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 24 oktober 2017
Opening; Afscheid van het lid Dijsselbloem; Mededelingen; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 12 oktober 2017
Opening; Mededelingen; Eindverslag van de informateur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Milieuraad 13 oktober 2017; Europese top d.d. 19-20 oktober 2017; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 11 oktober 2017
Opening; Mededelingen; Goedkeuring Verdrag tussen Nederland en Zambia tot het vermijden van dubbele belasting ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Consumer Financial Services en Versnellen Kapitaalmarktunie; Huisvesting buitenlandse studenten; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 10 oktober 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 5 oktober 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstuk; SUWI-onderwerpen; Cliëntenstops in de wijkverpleging; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Import van aardgas; Rapport Eerlijk delen van Rathenau Instituut; Bekostiging passend onderwijs en invoering lerarenregister; Gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering; Financiering van moskeeën; Wapenexportbeleid; Suriname; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 4 oktober 2017
Opening; Mededelingen; Luchtvaart; Uitspraak rechter over luchtkwaliteit in Nederland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport CPB over gevolgen opkoopbeleid Europese Centrale Bank; Pseudonimiseren persoonsgebonden nummer onderwijsdeelnemer; Dwangmaatregelen en inzet politie in ggz; Landbouw- en Visserijraad 9 en 10 oktober 2017; Digitalisering infrastructuur; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 3 oktober 2017
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mortierongeval in Mali; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 28 september 2017
Opening; Mededelingen; Discriminatie op de arbeidsmarkt; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tekortkomingen bij onverdoofde rituele slacht; Voor bijen schadelijke landbouwpesticiden; Hoogte salarissen van externen bij de overheid; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 27 september 2017
Opening; Mededelingen; Uitvoering motie-Lodders over CRISPR/Cas9; Palliatieve zorg in de wijkverpleging; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Initiatief-Van Raak inzake het correctief referendum; Bezuinigingen in de ouderenzorg; Ontslagen werknemers die gevraagd worden terug te keren in de zorg; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 26 september 2017
Opening; Vragenuur; Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gelekte documenten over het handelsakkoord tussen Japan en de EU; Sluiting
Status: Gecorrigeerd