Plenaire vergadering woensdag 24 mei 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis; Herdenking van de aanslag in Manchester; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Recht op een eerlijk proces; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 23 mei 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tijdelijke wet ambulancezorg; Raad Concurrentievermogen; NAVO; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 18 mei 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Fosfaatreductieplan; OJCS-Raad; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Fosfaatreductieplan; CO2-uitstoot in Nederland; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 17 mei 2017
Opening; Mededelingen; Aanbieding Verantwoordingsstukken over 2016; Eindverslag informateur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag informateur (voortzetting); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Eindverslag van de informateur (heropening); Stemmingen; Blootstelling aan een giftige stof rondom chemiebedrijf in Dordrecht; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 16 mei 2017
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Nucleaire veiligheid; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 11 mei 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Afgewezen asielzoekers in Nederland; Herdenking PvdA-fractiemedewerker mevrouw Nel Kester; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitstoot van het broeikasgas methaan; Toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 10 mei 2017
Opening; Mededelingen; Clausuleren recht op contact na partnerdoding; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad; Protocol nr. 16 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; Stemmingen; Werkdruk in het basisonderwijs; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 9 mei 2017
Opening; Vragenuur; Herdenking mevrouw Saskia Stuiveling, oud-president van de Algemene Rekenkamer; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928; Verslechterde situatie Europees Octrooibureau; Uitkomsten Europese top van 29 april 2017; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 20 april 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; Toegenomen aantal aardbevingen in Groningen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toegenomen aantal aardbevingen in Groningen; Regeldruk ; Curriculumherziening p.o. en vo; Stemmingen; Vergoeding van affectieschade; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 19 april 2017
Opening; Mededelingen; Vaccinaties, bevolkingsonderzoek en invasieve exotische vectoren; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Reactie Amerika op gifgasaanval in Syrië; Veiligheid gevangenispersoneel; Europese top van 29 april en referendum Turkije; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 18 april 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tewerkstelling als seizoenarbeider; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 13 april 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Versterking stelsel legaal wapenbezit; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mijden van zorg om financiële redenen; Medische hulpmiddelen en transparantie; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 12 april 2017
Opening; Mededelingen; Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim; Jaarverslag Nationale ombudsman; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitwisseling landenrapporten; Europees onderzoek naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 11 april 2017
Opening; Herdenking aanslag in Stockholm; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling; Alleenstaandennorm en inkomensondersteuning oorlogsgetroffenen; Implantatenregister; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 6 april 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Discriminatie en racisme in Nederland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Discriminatie en racisme in Nederland; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 5 april 2017
Opening; Mededelingen; Schrappen grondslag diagnostische toets; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad; Intensieve veehouderij; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 4 april 2017
Opening; Vragenuur; Hongersnood in Afrika; Regeling van werkzaamheden (Stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 30 maart 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Consequenties uitspraak Europees Hof; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport over de opsporing in Nederland; Raad Buitenlandse Zaken; Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 29 maart 2017
Opening; Mededelingen; Verkiezing Kamervoorzitter; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeelstekorten in de zorg; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 28 maart 2017
Opening; Vragenuur; Herdenking aanslag Londen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verkiezingsuitslag; Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd