Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

92e vergadering, donderdag 4 juli 2024

92e vergadering, donderdag 4 juli 2024; Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Beëdiging; Debat regeringsverklaring; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Debat regeringsverklaring; Mestbeleid; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

91e vergadering, woensdag 3 juli 2024

91e vergadering, woensdag 3 juli 2024; Opening; Beëdiging van de substituut-ombudsman; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; Regeringsverklaring; Debat regeringsverklaring; Regeling van werkzaamheden; Debat over de regeringsverklaring; Sluiting;

Plenaire verslagen

90e vergadering, donderdag 27 juni 2024

90e vergadering, donderdag 27 juni 2024; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorgverzekeringsstelsel; Zoönosen en dierziekten; MH17; Terrorisme/extremisme; Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

89e vergadering, woensdag 26 juni 2024

89e vergadering, woensdag 26 juni 2024; Opening; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten; Sluiting;

Plenaire verslagen

88e vergadering, dinsdag 25 juni 2024

88e vergadering, dinsdag 25 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 samenhangende met de Voorjaarsnota; Europese top van 27 en 28 juni...

Plenaire verslagen

87e vergadering, donderdag 20 juni 2024

87e vergadering, donderdag 20 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 juni 2024; Stikstof, NPLG en Natuur; Versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Debat over versoepeling van...

Plenaire verslagen

86e vergadering, woensdag 19 juni 2024

86e vergadering, woensdag 19 juni 2024; Opening; Mededelingen; Mentale gezondheid van jongeren en studenten; Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 samenhangende met de Voorjaarsnota; Regeling van werkzaamheden; Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 samenhangende...

Plenaire verslagen

85e vergadering, dinsdag 18 juni 2024

85e vergadering, dinsdag 18 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken; Sluiting;

Plenaire verslagen

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Veiligheid en integriteit; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Goedkeuring...

Plenaire verslagen

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024; Opening; Mededelingen; Passend onderwijs; Veiligheid op scholen; Hulp- en geneesmiddelenbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Discriminatie, racisme en mensenrechten; Verkiezingen; Regio's en grensoverschrijdende samenwerking; Milieuraad d.d. 17 juni 2024; Juridische beroepen...

Plenaire verslagen

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (tweede deel); EU-LNV; Online...

Plenaire verslagen

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Belastingregeling...

Plenaire verslagen

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Pensioenonderwerpen; Participatiewet; Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden; Kinderopvang; Inburgering en integratie; Uitvoering sociale zekerheid; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024; Opening; Mededelingen; Tweeminutendebat Wijkverpleging; Tweeminutendebat Ggz / Suïcidepreventie; Tweeminutendebat Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2023; Sluiting;