Plenaire vergadering donderdag 21 september 2017
Opening; Mededelingen; Gevaarlijke stoffen chemiebedrijf Chemours/DuPont; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Functioneren van de centrale ondernemingsraad bij de politie; Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 juli 2017; Landbouw- en Visserijraad 3 tot en met 5 september 2017; Extra Regeling van werkzaamheden; Nederlandse veestapel en de doelstellingen van het Klimaatakkoord; Effecten stikstofuitstoot op natuur en biodiversiteit; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 20 september 2017
Opening; Mededelingen; Definitieve invoering van begeleid rijden; Vervroegd pensioen voor zware beroepen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Burgerinitiatief "Een dier is geen ding"; Problemen bij de uitvoering van de Participatiewet; Behandelstops in de ggz; Mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen risico; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 19 september 2017
Opening; Mededelingen; Aanbieding begrotingen voor 2018; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 14 september 2017
Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hamerstuk; Evaluatie Tweede Kamerverkiezing; Energiedoelen voor woningcorporaties; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 13 september 2017
Opening; Mededelingen; Spoedzorg in gevaar door overvolle eerstehulpposten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onderwijsachterstandenbeleid; Belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven; JBZ-Raad asielonderwerpen; Stemmingen; Rapport De lokale betekenis van de basisteams; Inzet van wietdrones door Limburgse boeren; Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad op 17 en 18 juli 2017; Misstanden in een bokkenmesterij; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 12 september 2017
Opening; Vragenuur; Gevolgen orkaan Irma in Caribisch deel van het Koninkrijk; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Richtlijn markten voor financiële instrumenten; Niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 7 september 2017
Opening; Mededelingen; Aandeel hernieuwbare energie; Beëdiging de heer R.E. van der Linde; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Banden tussen fossiele industrie en universiteiten; Fipronil in eieren; Pakketbeheer; Wijziging Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 6 september 2017
Opening; Mededelingen; Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties; Afscheid van het lid Duisenberg; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Besluit vervolgingsmechanisme MH17 ; Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg; Kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars ; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 5 september 2017
Opening; Vragenuur; Herdenking naar aanleiding van de aanslag in Barcelona; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer; Opwarming in de steden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd