Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
15 november 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Medezeggenschap cliënten zorginstellingen; 35011, 35012, 35016 Wijziging Kieswet ; Opslag duurzame energie; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
14 november 2018

Opening; Mededelingen; Woonaangelegenheden; Nationale woonagenda 2018-2021; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility ; Pakket Belastingplan 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
8 november 2018

Opening; Mededelingen; Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018; Telecommunicatie; Marktwerking en mededinging; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 ; Huuraangelegenheden; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 en Infrastructuurfonds; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
7 november 2018

Opening; Mededelingen; Leefomgeving; Structuurvisie ondergrond; Spoor; Verkeersveiligheid; Stint ; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 en Infrastructuurfonds; Beëdiging van de heer S. Geleijnse (50PLUS); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 en Infrastructuurfonds; Vreemdelingen- en asielbeleid; Militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Invest-NL; Mijnbouw; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
1 november 2018

Opening; Mededelingen; Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019; Paarden; Integrale risicoanalyse pluimveevleesketen; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
31 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Faillissement IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Faillissement IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis; Stemmingen; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019; Kabinetsappreciatie hoofdlijnen klimaatakkoord; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
30 oktober 2018

Opening; Herdenking oud-premier W. Kok; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leven Lang Leren; Leraren; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 23-25 september 2018 ; Vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank; Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
17 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Europese top van 17 en 18 oktober 2018; Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Orgaandonatie; Financiën sociaal domein; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 oktober 2018

Opening; Vragenuur; Beëdiging mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afschaffing dividendbelasting; Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening; Uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten; Beëdiging mevrouw C. Teunissen (PvdD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten; Raad Algemene Zaken 16 oktober 2018 (AO d.d. 11/10); Stemmingen; Actieprogramma Werken in de Zorg; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
10 oktober 2018

Opening; Begroting Algemene Zaken en Begroting Koning; Beëdiging van de heer R.A.J. Schonis (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verwijdering asbest en asbesthoudende producten; Begroting Koninkrijksrelaties; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
9 oktober 2018

Opening; Vragenuur; Afscheid Kamerlid Alexander Pechtold ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Koninkrijksrelaties; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Aanscherping criteria voor arbeidsongeschiktheidsuitkering; Wijziging Wet basisregistratie personen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
3 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Wmo; Gevangeniswezen; Interoperabiliteit spoorwegsysteem in EU; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
2 oktober 2018

Opening; Herdenking naar aanleiding van de ramp in Sulawesi; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië; Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
27 september 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Klimaat en energie; Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi; Nucleaire veiligheid; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
26 september 2018

Opening; Mededelingen; Tekort aan rechercheurs; Regeling van werkzaamheden; Participatiewet; Bestaansminimum Caribisch Nederland; Mbo en vmbo; Media algemeen en journalistiek; Invoering extra geboorteverlof; Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
25 september 2018

Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 en 17 juli; Digitalisering; MIRT; Circulaire economie; Toepassing artikel 68 Grondwet; Bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op Airbnb; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 september 2018

Opening; Mededelingen; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; AVVN; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
19 september 2018

Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 september 2018

Opening; Aanbieding Prinsjesdagstukken 2019; Regeling van werkzaamheden; Sluiting

Status: Gecorrigeerd