Plenaire vergadering dinsdag 24 april 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verlaagd wettelijk collegegeld; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 19 april 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Mogelijk "klimaatakkoord" voor de luchtvaart; Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg; Wijziging van de Wet BIG; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Wet BIG; Nederlands-Engels in het hoger onderwijs; Emancipatiebeleid; Arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 18 april 2018
Opening; Mededelingen; Samenvoeging diverse gemeenten; Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kosten van het klimaatbeleid; Verdrag inzake luchtdiensten tussen Curaçao en Qatar; Jemen; Terrorismebestrijding; Zorg aan verwarde personen; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 17 april 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Snelle stijging zeespiegel; Samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer; Samenvoeging Leerdam, Vianen en Zederik; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 12 april 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wet bescherming bedrijfsgeheimen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Omgevingsrecht; Stijgende energierekening huurders; VSO Informele Energieraad d.d. 19 april 2018; Bedrijven beter beschermen tegen overnames; Voorgenomen sluiting Siemens Hengelo; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 11 april 2018
Opening; Mededelingen; Brede koopkrachtontwikkeling in 2018; Beëdiging van de heer C. Stoffer (SGP); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afschaffen netneutraliteit door de VS; Sociale werkplaats nieuwe stijl; Justitiële jeugd; Verruiming sluitingsbevoegdheid ingevolge de Opiumwet; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 10 april 2018
Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Dijkgraaf; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitslag van het referendum over de Wiv; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 5 april 2018
Opening; Mededelingen; Wlz / Pgb / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten; Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid; Ondercuratelestelling zorginstelling Careyn; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bouwregelgeving en energiebesparing; 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas; Bedrijfslevenbeleid; Nederlandse economie na de brexit; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 4 april 2018
Opening; Mededelingen; Politie (organisatie); Bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen; Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen; Visserij; Verhoging beloning bestuursvoorzitter ING; Strijd tegen liquidatiegeweld; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 3 april 2018
Opening; Vragenuur; Beëdiging leden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering; Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring; Informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018; Circulaire Economie; Verbannen haatimam in Nederland; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 29 maart 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht; Afscheid van het lid Kooiman; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Belastingontwijking; Leraren; Achterstandenbeleid; Burgerschapsonderwijs en maatschappijleer; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 28 maart 2018
Opening; Mededelingen; Risicobeheersing Bloedvoorzieningsorganisatie; Jaarverslagen Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leven lang leren; Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018; Natuur; Programma Aanpak Stikstof (PAS); Arbeidsmarktpositie 55-plussers; Misstanden in de verpleeghuiszorg; Brandbrief over huisjesmelkers; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 27 maart 2018
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Scheiding begroting Justitie en Raad voor de rechtspraak; Georganiseerde criminaliteit/ondermijning; Kinderporno en kindermisbruik; Pensioenonderwerpen; Aanpassing disconteringsvoet; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 22 maart 2018
Opening; Mededelingen; Vaststelling maximumaantal nachtvluchten luchthaven Schiphol; Wegverkeer en verkeersveiligheid; Georganiseerde criminaliteit/ondermijning; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 20 maart 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 22 en 23 maart 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 15 maart 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Fraude bij de registratie van rundvee; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten; Raad Algemene Zaken; Raad Buitenlandse Zaken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Democratische vernieuwing; Ranglijst World Economic Forum; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 14 maart 2018
Opening; Mededelingen; Aanpassing disconteringsvoet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Lozen GenX in oppervlaktewater; Boek Vereniging Ouders van een Vermoord Kind; Inburgering en integratie; Telecommunicatie; Ondernemen en Bedrijfsfinanciering; Toerisme; Innovatie; Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 13 maart 2018
Opening; Vragenuur; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Participatiewet; Ouderenmishandeling/Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg; Monitor sociale veiligheid in en rond scholen; Discriminatie; Mijnbouw; Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 8 maart 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Algemene verordening gegevensbescherming; Eurogroep/Ecofin-Raad ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Nationale Energieverkenning 2017; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 7 maart 2018
Opening; Mededelingen; Schrappen grondslag diagnostische toets; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; VAO Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018; Steunoperatie aan Griekenland; Gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco; Salarissen van topbestuurders in de zorg; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 6 maart 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Spoorordening; Milieuraad; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; Dierziekten en antibioticabeleid; Strafrechtelijke onderwerpen; Initiatiefvoorstel Ten Broeke en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij; Sluiting
Status: Gecorrigeerd