Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiƫlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
5 juli 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Tbs; Personen- en familierecht; Materieel Defensie; Verlenging geldigheidstermijn aanwijzingen van militaire luchtvaartterreinen; Staat van de Volkshuisvesting / Woningcorporaties; Berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog; Maatschappelijke diensttijd; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen; Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld; Myanmar; NAVO; Nederlandse inzet in Afghanistan; Water; Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen; Inburgering en integratie; Krimp in het onderwijs (AO d.d. 27/6); Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht (AO d.d. 05/07); Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019; Luchtkwaliteit; Stemmingen; Mededelingen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 juli 2018

Opening; Mededelingen; Toezicht trustkantoren; Voorjaarsnota 2018; Stemmingen; Voorjaarsnota 2018 ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2018; Vliegveiligheid; Luchtvaart; Sportbeleid; Pakketbeheer; Geneesmiddelenbeleid; Stand van zaken fosfaatrechten; NVWA; Experimenten gesloten coffeeshopketen; Politie; Ontbrekende profielen in de DNA-databank; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
3 juli 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pensioenonderwerpen; Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling; Internationalisering; Laaggeletterdheid; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
28 juni 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Verslag over het burgerinitiatief "Politiepensioen"; Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten; Dierproeven; Integrale migratieagenda; Rechtspositie transgenderpersonen en interseksepersonen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden; Algemeen nut beogende instellingen (anbi's) en sociaal belang behartigende instellingen (sbbi's); Stemmingen; Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
27 juni 2018

Opening; Mededelingen; Brede Schuldenaanpak/Armoede; Herziening partneralimentatie; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Preventie radicalisering; Toezicht trustkantoren; Maatregelen tegen haatimam die burgemeester Rotterdam bedreigt; Verpleeghuizen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
26 juni 2018

Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 28 en 29 juni 2018; Dividendbelasting; Stemmingen; Dividendbelasting; Stemmingen; Dividendbelasting; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 juni 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Vervoer gevaarlijke stoffen door de luchtmacht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Problemen bij innen belastingen; Informele top van 24 juni 2018; Raad Algemene Zaken ; Stemmingen; Evaluatie van de Jeugdwet; Sluiting

Status: Gecorrigeerd