Plenaire vergadering donderdag 6 juli 2017
Opening; Mededelingen; Media; Personeel Defensie; Vervanging onderzeeboten; Plannen voor een Europese defensie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Zwangerschap en geboorte; Fokuswonen; Vliegen met drones; ERTMS/Spoorveiligheid; Vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur; Emissie-eisen brom- en snorfietsen; Voortgangsrapportage passend onderwijs; Jaarverslag en slotwet ministerie Financiën en Nationale Schuld 2016; VAO Eurogroep/Ecofin-Raad (AO d.d. 06/07); Basisregistratie Personen en Programma eID; Wijkverpleging; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 5 juli 2017
Opening; Voorjaarsnota 2017; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2017; Discriminatie; Toekomst van de Waddenzee; Fiscaal gunstige tegemoetkoming aan chemieconcern ICL; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 4 juli 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tbs en forensische zorg; Reactie petitie Justice for Johan; Schadeafhandeling Groningen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 29 juni 2017
Opening; Mededelingen; Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten; Lerarentekort in het basisonderwijs; Herdenking van de heer H. van Rossum ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Lerarentekort in het basisonderwijs; Invoering associate-degreeopleiding; Landbouw- en Visserijraad; Invoering associate-degreeopleiding; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 28 juni 2017
Opening; Mededelingen; Pensioenonderwerpen; Armoede- en schuldenbeleid; Eindverslag van de informateur; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Overnames van Unilever en AkzoNobel; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 27 juni 2017
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Water; Terrorismebestrijding; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 22 juni 2017
Opening; Mededelingen; Psychiatrische patiënten naar Levenseindekliniek; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voornemen Amerikaanse president tot opzegging klimaatakkoord; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 21 juni 2017
Opening; Mededelingen; Europese top van 22 en 23 juni 2017; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 22 en 23 juni 2017 (voortzetting); Stemmingen; Meerjarig Financieel Kader; Behandelvoorbehoud Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven; Scheepvaart; Dementie; Zorg aan suïcidale tieners; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 20 juni 2017
Opening; Vragenuur; Herdenking aanslag Londen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Energieraad; Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 15 juni 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Diverse woononderwerpen; Herdenking van de heer Ivo Sneep; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdeling lasten klimaatbeleid; Diversiteitsbeleid nationale politie; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 14 juni 2017
Opening; Regeling van werkzaamheden; Vogel- en Habitatrichtlijn; Stemmingen; Heffingenstelsel Diergezondheidsfonds; Veroordeelde jihadist aangehouden op Volkel; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 13 juni 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Toelating van de heer Elissen in het Europees Parlement; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voortgang kabinetsformatie; Stemmingen; Massaontslag Blokker; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 8 juni 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Sociaal Domein; Mogelijk verlengde toelating van glyfosaat; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid; Toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten; Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars; Milieuraad d.d. 19 juni 2017; Rol van de overheid inzake asbestslachtoffers; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 7 juni 2017
Opening; Mededelingen; Werkdruk van mantelzorgers; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; JBZ-Raad 8 en 9 juni 2017; JBZ-Raad d.d. 8 en 9 juni 2017 (deel vreemdelingen- en asielbeleid); Stemmingen; Verzamelwet pensioenen 2017; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 6 juni 2017
Opening; Vragenuur; Herdenking aanslag Londen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Criminele familienetwerken in Noord-Brabant; Wereldwijde aanval met ransomware; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 1 juni 2017
Opening; Mededelingen; Gevolgen van TTIP; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Enkelband voor criminelen; Transportraad d.d. 8-9 juni 2017; Belastingafspraken met multinationals; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 31 mei 2017
Opening; Mededelingen; Verantwoordingsdebat 2016; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat 2016; Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 30 mei 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag informateur; Stemmingen; Problemen Nederlands Forensisch Instituut; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 24 mei 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis; Herdenking van de aanslag in Manchester; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Recht op een eerlijk proces; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 23 mei 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tijdelijke wet ambulancezorg; Raad Concurrentievermogen; NAVO; Sluiting
Status: Gecorrigeerd