Plenaire vergadering donderdag 18 januari 2018
Opening; Mbo; Mededelingen; Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen; Beëdiging van de heer Alkaya (SP); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hamerstukken; Soepelere bijstandsregels in Amsterdam; Leefomgeving; Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016; Nucleaire veiligheid; Effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden; Geneesmiddel Orkambi; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 17 januari 2018
Opening; Mededelingen; ICT-ontwikkelingen; Bevoegdheden ondernemingsraad inzake beloningen bestuurders; Afscheid van het lid Roemer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Scheepvaart; Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol; Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine; Instroom van 60-plussers in de WIA; Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 16 januari 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie; Schadeprotocol mijnbouwschade Groningen; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 21 december 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018; Ggz; Arbeidsmarktbeleid in de zorg; Verwerving F-35; Gevangeniswezen; Vreemdelingen- en asielbeleid; Regeling van werkzaamheden (Stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 20 december 2017
Opening; Mededelingen; Najaarsnota 2017; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2017; Arbeidsomstandigheden - Handhaving; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018; Eritrese diasporabelasting in Europa; Verlenging Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 19 december 2017
Opening; Vragenuur; Herdenking de heer Van der Spek; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (Stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Koning en Algemene Zaken 2018; Milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 14 december 2017
Opening; Hamerstukken; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 ; Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat); Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 13 december 2017
Opening; Mededelingen; VAO Post; Europese top d.d. 14-15 december 2017; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top d.d. 14-15 december 2017; VSO Energieraad; Regeling van werkzaamheden stemmingen; Stemmingen; Begroting EZK/LNV (deel Economie en Klimaat); Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 12 december 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA; Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 7 december 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 6 december 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; RBZ/Handel en WTO; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017; Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 5 december 2017
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 30 november 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Stemmingen; Mededelingen; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017; Opslag duurzame energie; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 29 november 2017
Opening; Mededelingen; Slachtofferbeleid; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Telecomraad 4 december 2017 ; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer, exclusief Klimaat en Ruimte 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 28 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch vervoer, exclusief Klimaat en Ruimte ; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 23 november 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)); Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 22 november 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII); Pakket Belastingplan 2018; Uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 21 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2018; Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Sluiting
Status: Gecorrigeerd