Plenaire verslagen (734)

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

76e vergadering, donderdag 28 mei 2020; Opening; Hamerstukken; Kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en langetermijnontwikkelingen economie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en langetermijnontwikkelingen economie;

Ongecorrigeerd

73e vergadering, woensdag 20 mei 2020; Opening; Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2019; Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten; Afscheid van het lid Ronnes; Beëdiging van de leden Van Beukering-Huijbregts en Terpstra; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Mededelingen; Sluiting;

Ongecorrigeerd

71e vergadering, donderdag 14 mei 2020; Opening; Mededelingen; Aanbieding van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman; Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Ongecorrigeerd

70e vergadering, donderdag 7 mei 2020; Opening; Afscheid van het lid Diks; Beëdiging van de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen-Wittens; Mededelingen; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Ongecorrigeerd

63e vergadering, donderdag 12 maart 2020; Opening; Mededelingen; Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet; Landbouw, klimaat en voedsel; Stikstofproblematiek; Fraude met de aantallen dieren in de veehouderij; VAO JBZ-Raad 12-13 maart 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid) (AO d.d. 11/03); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eurogroep/Ecofin-Raad (AO d.d. 12/3); Stemmingen; Bestrijding van het coronavirus; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

62e vergadering, woensdag 11 maart 2020; Opening; Mededelingen; Investeringstoets risico's voor de nationale veiligheid; Klimaat en energie; Mijnbouw/Groningen; Klimaatakkoord gebouwde omgeving; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers; Wet vliegbelasting; Sluiting;

Gecorrigeerd

61e vergadering, dinsdag 10 maart 2020; Opening; Herdenking de heer Van Kemenade; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018; Introductie rookverbod op terreinen van onderwijsgebouwen en -inrichtingen; Toepassing Fair Practice Code; Leefomgeving; Pfas; Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen; Sluiting;

Gecorrigeerd

60e vergadering, donderdag 5 maart 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Ontwikkelingen rondom verspreiding coronavirus; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom verspreiding coronavirus; Gezond en veilig werken; Uitwisseling van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening; VAO Raad Buitenlandse Zaken Handel; Uitbreiding toepassingsmogelijkheden Wet Bibob; Sluiting;

Gecorrigeerd

59e vergadering, woensdag 4 maart 2020; Opening; Mededelingen; Extra JBZ-Raad d.d. 4 maart 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid); Programma gehandicaptenzorg Volwaardig leven; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanpassen van Inspectierapporten; Voedselveiligheid; Medisch zorglandschap; Zorgfraude/Governance in de Zorgsector; Verpleeghuiszorg; Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 2018; Sluiting;

Gecorrigeerd

58e vergadering, dinsdag 3 maart 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Wet versterken positie mbo-studenten; Sluiting;

Gecorrigeerd

57e vergadering, donderdag 20 februari 2020; Opening; Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-28 februari 2020; Zwangerschap en geboorte; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot WOB-besluiten; Stemmingen; Verkeersveiligheid; Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens); Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid; Uitbreiding van het rookverbod; Sluiting;

Gecorrigeerd

56e vergadering, woensdag 19 februari 2020; Opening; Mededelingen; Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs; Onderwijs en zorg; Leraren; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leraren; Tekort aan woningen; Sluiting;

Gecorrigeerd

55e vergadering, dinsdag 18 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Materieel Defensie en project Verwerving F-35; Arbeidsmarktbeleid in de zorg; Eurogroep/Ecofin-Raad; Buitengewone Europese top van 20 februari 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

54e vergadering, donderdag 13 februari 2020; Opening; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie ; Stemmingen; NVWA; Sluiting;

Gecorrigeerd

53e vergadering, woensdag 12 februari 2020; Opening; Mededelingen; Zeden; Burgerinitiatief "Internetpesters aangepakt"; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie; Sluiting;

Gecorrigeerd

52e vergadering, dinsdag 11 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over benoemingen in drie extra zetels in het Europees Parlement; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet; Implementatie tweede herziening richtlijn energieprestatie gebouwen; Brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen; Sluiting;

Gecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen