Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
25 september 2018

Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 en 17 juli; Digitalisering; MIRT; Circulaire economie; Toepassing artikel 68 Grondwet; Bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op Airbnb; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 september 2018

Opening; Mededelingen; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; AVVN; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
19 september 2018

Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 september 2018

Opening; Aanbieding Prinsjesdagstukken 2019; Regeling van werkzaamheden; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 september 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verordening Biometrie op identiteitskaarten; Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018; Informele Europese top in Salzburg 20/9; Beëdiging de heer A.A. Aartsen (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Europese top in Salzburg 20/9; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Handhaving/Arbeidsomstandigheden; Arbeidsvoorwaarden bij payrolling; Extra regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen; Bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
12 september 2018

Opening; Mededelingen; Medezeggenschap cliënten zorginstellingen; Afscheid Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toekomst postbezorging in Nederland; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 september 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020; Bescherming en behoud van erfgoed; Register onderwijsdeelnemers; Bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 september 2018

Opening; Hamerstukken; Kiesrechtzaken; Aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Berichten dat NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
5 september 2018

Opening; Uitspraken minister Buitenlandse Zaken; Beëdiging Van Gent (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitspraken minister Buitenlandse Zaken; Stemmingen; Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 september 2018

Opening; Vragenuur; Afscheid Kamerlid Han ten Broeke; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanpassingen stalbeoordeling; ERTMS/Spoorveiligheid; Herziene richtlijn betaaldiensten; Sluiting

Status: Gecorrigeerd