Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
18 april 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Spoor; Openbaar vervoer en taxi; Onveilige werksituatie in azc's als gevolg van overlastgevende asielzoekers; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
17 april 2019

Opening; Bedreigde diersoorten; Belastingontwijking; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vereenvoudiging bekostiging in het primair onderwijs; VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden; Arbeidsongeschiktheid; Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019; Telecommunicatie; CBR; Pgb; Datalek in de jeugdzorg; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 april 2019

Opening; Herdenking Max van Weezel; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorgverzekeringswet; Verbetering van patiëntgerichte zorg ; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 april 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Acute zorg/ambulancezorg; Wet medische hulpmiddelen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet medische hulpmiddelen; Raad Buitenlandse Zaken; Albanese bendes; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
10 april 2019

Opening; Mededelingen; Gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen; Europese top van 10 april 2019; Stemmingen; Aanbieding jaarverslagen Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Problemen met zoutwinning in Groningen; Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden betreffende insecten; Advies Commissie Grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
9 april 2019

Opening; Herdenking oud-fractievoorzitter F.H.J.J. Andriessen ; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Chroom-6 bij Defensie; Resultaten JOB-monitor en toelatingsbeleid mbo; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 april 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Wijziging van de Mediawet 2008; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Mediawet 2008; Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen; Georganiseerde criminaliteit/ondermijning; Functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
3 april 2019

Opening; OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P.; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P.; Stemmingen; Toename van de Nederlandse invoer van palmolie; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
2 april 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sociale veiligheid in het onderwijs; Informele Energieraad d.d. 2 april 2019; Mijnbouw/Groningen; Overname van de chemietak van AkzoNobel; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
28 maart 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top en de brexit; Stemmingen; Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019; Terrorisme/extremisme; Houdbaar voedselsysteem; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
27 maart 2019

Opening; Mededelingen; Maatregelen middenhuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Maatregelen middenhuur; Onderwijs en zorg; Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders; Versterking van de voorschoolse educatie; Toekomst van de Onderwijscoöperatie; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
26 maart 2019

Opening; Vragenuur; Beëdiging van de heer Drost (ChristenUnie); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht; Verlenging van de WW-export ; Stemmingen; Discriminatie op de woningmarkt; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 maart 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Europese Raad van 21 en 22 maart 2019; Toezicht op medische implantaten; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen; Interpellatie-Voordewind ; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
19 maart 2019

Opening; Herdenking naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, en Utrecht; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; VAO Eurogroep/Ecofin-Raad; Leefomgeving; Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs; Nadere informatie ruimtebrief; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
14 maart 2019

Opening; Mededelingen; Insectensterfte; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Milieuraad 5 maart 2019; Amsterdamse school die beïnvloed zou zijn door jihadisten; Raad Algemene Zaken; Stemmingen; Doorrekening door het PBL en het CPB van het klimaatakkoord; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 maart 2019

Opening; Mededelingen; Modeltekst investeringsakkoorden; SUWI-onderwerpen (AO d.d. 20/02); Desinformatie/digitale inmenging; Discriminatie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Burgemeesters die met de dood worden bedreigd; Rapporten inzake het WODC; Kinderporno en kindermisbruik; Personen- en Familierecht; Bouwregelgeving/risicovloeren; Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen; Staat van de woningmarkt; Opkopen van huizen door beleggers; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
12 maart 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer Geleijnse (50PLUS); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vrachtwagenheffing; Financiële compensatie voor Q-koortspatiënten; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
7 maart 2019

Opening; Hamerstukken; VAO Ouderenzorg; VAO Verpleeghuiszorg; Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein; Regeling van werkzaamheden (Stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein; VAO Natuur; Rapport commissie-Sorgdrager fipronilcrisis; Een financiële bijdrage van 56 miljard euro van de ECB; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 maart 2019

Opening; Mededelingen; Klimaat en energie; Koninkrijksrelaties; E-id / paspoorten; Arbeidsmarktbeleid; Pensioenonderwerpen; Inburgering en integratie; Evaluatie wijziging Remigratiewet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Armoede- en schuldenbeleid; Bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche; Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs; Advies Commissie macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
5 maart 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering; Aankoop van aandelen Air France-KLM; Sluiting

Status: Gecorrigeerd