Gesprek

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (verplaatst naar 19 januari)

Gesprek: "Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (verplaatst naar 19 januari)"Deze vergadering is verplaatst naar 19 januari 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie besloten gesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (met AIVD), tot nader order uitgesteld