Wetgevingsoverleg : Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

De vergadering is geweest

3 juli 2023
10:00 - 16:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Spreektijden toegevoegd en
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over onderwijs aan Oekraïense leerlingen in primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie doelgroepenonderzoek onderwijs aan nieuwkomers po en vo

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan SIKO over de zorgen rondom onderwijs aan nieuwkomers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Veiligheid op gezinslocaties in beeld’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over krantenberichten 'Onderwijsinspectie slaat alarm over veiligheid asielkinderen op gezinslocaties; Volkskrant, d.d. 8 maart 2023' en 'Schakelklassen voor gevluchte jongeren vrijwel allemaal vol; Trouw, d.d. 22 februari 2023'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Spreektijden:

  • Paul (VVD):                            8 minuten
  • Hagen (D66):                       10 minuten
  • Peters (CDA):                         5 minuten
  • Piri (PvdA):                          10 minuten
  • Westerveld (GroenLinks):      10 minuten
  • Drost (ChristenUnie):            10 minuten
  • Bisschop (SGP):                    10 minuten
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data