Amendementen

21 jan 2020

Amendement van de leden Rog en Bisschop 35102-11 over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

35102-11
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA

Amendementen

21 jan 2020

Amendement van de leden Westerveld en Kwint 35102-12 over segregatiemaatregelen als deugdelijkheidseis en segregatiebeleid in schoolplan

35102-12
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Amendementen

21 jan 2020

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. 35250-36 t.v.v. nr. 35 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling

35250-36
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Amendementen

21 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Kerstens 34767-21 t.v.v. nr. 20 over verruiming van de vergunningplicht naar alle instellingen

34767-21
Indiener John Kerstens
Kamerlid PvdA

Amendementen

20 jan 2020

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam over meervoudig stemrecht voor alle rechtsvormen

34491-13
Indiener Tobias van Gent
Kamerlid VVD

Amendementen

20 jan 2020

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam over belet- en ontstentenisregeling voor alle rechtsvormen

34491-14
Indiener Tobias van Gent
Kamerlid VVD

Amendementen

20 jan 2020

Amendement van het lid Kwint 35102-10 over wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van leermethoden

35102-10
Indiener Peter Kwint
Kamerlid SP

Amendementen

17 jan 2020

Amendement van het lid Middendorp over bij de evaluatie na drie jaar specifieke aandacht voor toegankelijkheid elektronische dienstverlening

34972-19
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD

Amendementen

17 jan 2020

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. 35250-35 t.v.v. nr. 22 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling

35250-35
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Amendementen

16 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 8 over betrokkenheid van de Kamers

35124-10
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Amendementen

16 jan 2020

Amendement van het lid Hijink over beschrijving van gevolgen op toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg

35124-14
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Amendementen

16 jan 2020

Amendement van de leden Slootweg en Sneller over informeren Staten-Generaal over voorgenomen besluit tot al dan niet geven van toestemming

35124-15
Indiener Evert Jan Slootweg
Kamerlid CDA

Amendementen

16 jan 2020

Amendement van de leden Slootweg en Van der Staaij over sterkere inhoudelijk rol Zorginstituut

35124-16
Indiener Evert Jan Slootweg
Kamerlid CDA

Amendementen

16 jan 2020

Amendement van de leden Sneller en Bergkamp over een voorhangbepaling

35124-12
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendementen

16 jan 2020

Gewijzigd amendement van de leden Weverling en Bisschop 35083-21 t.v.v. nr. 20 over voorhangprocedures

35083-21
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Geurts en Remco Dijkstra over een evaluatiebepaling

35211-6
Indiener Jaco Geurts
Kamerlid CDA

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 15 over het vervallen van retributie bij herinspectie

35083-19
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Bisschop en Von Martels t.v.v. nr. 12 over het schrappen van artikel 20a

35083-18
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 16 over voorhangprocedures

35083-20
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Amendementen

14 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee t.v.v. nr. 11 over een eerdere evaluatie

35250-18
Indiener Tom van der Lee
Kamerlid GL

Kies periode

tot Toepassen