Amendementen

Zoekresultaten (12.175)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij 36291-8 t.v.v. nr. 7 over het verplaatsen van covid-19 van groep A naar groep B2

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij 36291-8 t.v.v. nr. 7 over het verplaatsen van covid-19 van groep A naar groep B2.

2023D23315

Amendementen

Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij 36291-7 over het verplaatsen van covid-19 van groep A naar groep B2

Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij 36291-7 over het verplaatsen van covid-19 van groep A naar groep B2.

2023D23073

Amendementen

Amendement Westerveld c.s. 36176-35 over het aanscherpen van de evaluatie

Amendement Westerveld c.s. 36176-35 over het aanscherpen van de evaluatie.

2023D22915

Amendementen

Amendement van het lid Heinen 36360-IX-5 over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en voldoende motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal

Amendement van het lid Heinen 36360-IX-5 over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en voldoende motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal.

2023D23020

Amendementen

Amendement van het lid Mohandis over het verlagen van de omzetdrempel naar € 2 miljoen

Amendement van het lid Mohandis over het verlagen van de omzetdrempel naar € 2 miljoen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een...

2023D21898

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 14 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het vooralsnog uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers

Nader gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 14 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het vooralsnog uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2023D21557

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Strolenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers

Nader gewijzigd amendement van het lid Strolenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers.

2023D21648

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het toevoegen van een evaluatiebepaling

Amendement van het lid Beckerman over het toevoegen van een evaluatiebepaling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 311 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET...

2023D21567

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het niet verhogen van de eigen bijdrage voor huurtoeslag

Amendement van het lid Beckerman over het niet verhogen van de eigen bijdrage voor huurtoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 311 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) Nr...

2023D21564

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het niet afschaffen van de huurtoeslag op servicekosten

Amendement van het lid Beckerman over het niet afschaffen van de huurtoeslag op servicekosten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 311 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) Nr. 7...

2023D21562

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het verder verlagen van de leeftijdsgrens voor huurtoeslag naar 18 jaar

Amendement van het lid Beckerman over het verder verlagen van de leeftijdsgrens voor huurtoeslag naar 18 jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 311 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de...

2023D21563

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Slootweg 36191-12 t.v.v. nr. 9 over bij de advisering te betrekken elementen

Gewijzigd amendement van het lid Slootweg 36191-12 t.v.v. nr. 9 over bij de advisering te betrekken elementen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 191 Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele...

2023D21566

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Strolenberg en Van der Plas ter vervanging van nr. 11 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers

Gewijzigd amendement van de leden Strolenberg en Van der Plas ter vervanging van nr. 11 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 592 Voorstel van...

2023D20820

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 12 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers

Gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 12 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023...

2023D21122

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van de leden Strolenberg en Van der Plas ter vervanging van nr. 13 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers

Nader gewijzigd amendement van de leden Strolenberg en Van der Plas ter vervanging van nr. 13 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 592 Voorstel...

2023D21125