Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 22-4-2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen OCW d.d. 15 april 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW-procedurevergadering, 22-4-2021 (videoconferentie 14.00 uur)
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 22 april 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Planning wetgevingsoverleg Cultuur en corona op 14 juni a.s.

Details

Navraag wijst uit dat de Voorjaarsnota relevante informatie bevat voor het wgo en begin juni verschijnt er ook nog een brief. 
3
Planning wetgevingsoverleg Onderwijs en corona, mbo en ho op maandag 5 juli a.s.

Details

Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg is in de tweede helft van juni nog relevante informatie te verwachten. 
4
Het commissiedebat (van 12 mei a.s.) over de OJCS-raad van 17 en 18 mei 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
5
Brievenlijst
13
Aanbieding advies ‘Later selecteren, beter differentiëren’ van Onderwijsraad
31
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Te behandelen:

36
Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Kwint en Van Meenen over het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op internationale technologiebedrijven

Details

Indien niet controversieel: toevoegen aan dossier digitalisering en AVG. 

Te behandelen:

52
61
91
Dossiers

Details

Commissiedebat 000 Dossier Curriculum funderend onderwijs po/vo
Commissiedebat 001 Dossier Corona en onderwijs
Commissiedebat 002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
Commissiedebat 003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo
Commissiedebat 005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt / Leraren
Commissiedebat 007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen
Commissiedebat 008 Dossier Sociale Veiligheid in het onderwijs
Commissiedebat 010 Dossier Het jonge kind
Commissiedebat 011 Dossier Achterstandenbeleid
Commissiedebat 012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
Commissiedebat 013 Dossier schoolleidersregister po
Commissiedebat 014 Dossier Passend onderwijs
Commissiedebat 016 Dossier Krimp in het onderwijs
Commissiedebat 017 Dossier 10-14-onderwijs
Commissiedebat 018 Dossier Thuisonderwijs
Commissiedebat 021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
Commissiedebat 023 Dossier Maatwerkdiploma
Commissiedebat 024 Dossier Nederlands als tweede taal
Commissiedebat 030 dossier Mbo
Commissiedebat 031 Dossier onderwijs en corona mbo en hbo
Commissiedebat 032 Dossier Governance in het mbo
Commissiedebat 033 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
Commissiedebat041 Dossier Studiefinanciering
Commissiedebat 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
Commissiedebat 043 Dossier studeren met een beperking
Commissiedebat 046 Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat 050 Dossier Wetenschapsbeleid
Commissiedebat 060 Dossier Cultuur
Commissiedebat 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
Commissiedebat 070 Dossier Media
Commissiedebat 080 Dossier Emancipatie
Commissiedebat 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
Commissiedebat 101 Dossier DUO
Commissiedebat Dossier Leraren
92
Petitieaanbieding Ouders tegen coronatesten van kinderen op school wordt gepland na meireces (zaaknr. 2021Z02595)
93
Aanbod technische briefing POcket test
94
Kennisagenda
95
Voorstel RTG en wetenschapstoets NPO 19 april 2021