Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6-10-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Werkprogramma 2022-2023 Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Adviesaanvraag koloniaal archief

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nazending actieve openbaarmaking beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport Audit Dienst Rijk naar procesgang melding bij OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma Onderwijsraad 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de vermissing van het schriftelijk onderdeel van het staatsexamen Engels van de dochter van de briefschrijver

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering moties staatsexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de Nederlandse reactie op EU-consultaties digitaal onderwijs/digitale vaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding publicatie 'Inzet van intelligente technologie' van Onderwijsraad

 17. 17

  Commissieactiviteiten


  HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
   
  KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
   
 18. 18

  Commissieactiviteiten-vervolg


  MEIRECES 2023: vrijdag 21 april 2023 tot en met maandag 8 mei 2023
   
  ZOMERRECES 2023: vrijdag 7 juli 2023 tot en met maandag 4 september 2023
 19. 19

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product. staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu
  Inbrengdatum: 30 september 2022; zie ook agenda van de pv van heden.
   
  36165 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)
  Inbreng feitelijke vragen: 23 september 2022

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs). minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 13 september 2022.


  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 9 september 2022.

  36126 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoerminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 6 juli 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022. 

  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022