Recessen

In perioden van reces, bijvoorbeeld in de zomermaanden en met kerst, vergadert de Tweede Kamer niet. Tijdens de recesperiodes kunnen Kamerleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei stukken en dossiers bestuderen. Ook gaan zij in die perioden vaak op werkbezoek en het land in om hun achterban te spreken.

  • Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
  • Herfstreces 2024: vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november 2024 
  • Kerstreces 2024: vrijdag 20 december 2024 t/m maandag 13 januari 2025
  • Voorjaarsreces 2025: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2025 
  • Meireces 2025: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2025 
  • Zomerreces 2025: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2025 

Kijk voor een overzicht van de schoolvakanties van de regio's noord, midden en zuid op de website van de Rijksoverheid.