• Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017
  • Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018
  • Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018
    Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).
  • Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018
  • Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Kijk voor een overzicht van de schoolvakanties van de regio's noord, midden en zuid op de website van de Rijksoverheid.