Recessen

In perioden van reces, bijvoorbeeld in de zomermaanden en met kerst, vergadert de Tweede Kamer niet. Tijdens de recesperiodes kunnen Kamerleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei stukken en dossiers bestuderen. Ook gaan zij in die perioden vaak op werkbezoek en het land in om hun achterban te spreken.

  • Herfstreces 2023: vervalt
  • Verkiezingsreces 2023: vrijdag 27 oktober t/m woensdag 22 november 2023
  • Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
  • Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024

Kijk voor een overzicht van de schoolvakanties van de regio's noord, midden en zuid op de website van de Rijksoverheid.