Inbreng schriftelijk overleg : Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten en Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

De vergadering is geweest

6 december 2019
11:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data