E-mailprocedure : Verzoek vh lid Van den Hul om inplanning van gesprek met het Lerarencollectief

De vergadering is geweest

19 februari 2020
13:30 uur
Geachte onderwijswoordvoerders,
 
Het lid Van den Hul vraagt of het verzoek voor een gesprek met het Lerarencollectief (zaaknummer 2020Z02163, zie bijlage) kan worden gehonoreerd, liefst als commissieactiviteit en anders als bijzondere procedure.

Graag verneem ik van u of uw fractie kan instemmen met:
 1. Planning van een gesprek met het Lerarencollectief als commissieactiviteit
  Zo nee, dan verneem ik graag uw fractie kan instemmen met:
 2. Planning van een gesprek met het Lerarencollectief als bijzondere procedure

  Ik verzoek u uw antwoord op deze mail voor woensdag 19 feb a.s. 13.30 uur aan mij kenbaar te maken. Veel dank.

  Met vriendelijke groet,
  drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
  Griffier van de commissie Onderwijs,
  Cultuur en Wetenschap
   
Besluit: er is geen meerderheid voor het organiseren van een gesprek in commissieverband of een bijzondere procedure.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek vh lid Van den Hul om inplanning van gesprek met het Lerarencollectief

  Te behandelen:

  Loading data