Algemeen overleg : Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

De vergadering is geweest

1 juli 2020
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. afwezigheid minister De Jonge

Spreektijd 7 minuten per fractie
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 juni 2020, over de stand van Zaken bij het Hoenderloo College

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Schriftelijke vragen over open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  De sluiting van het Hoenderloo College

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de beleidsregel andere dag- en weekindeling in het kader van noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs in de G5

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectie onderzoek LEA

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) over de inzetbaarheid BBL studenten binnen de voorschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  CBS-rapport ‘Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitoring onderwijsachterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data