Algemeen overleg

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Algemeen overleg: "Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen, 1-7-2020
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2020, over onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Schriftelijke vragen over open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

Te behandelen: