18
nov
Live debat
Vanaf 11:00
Wetgevingsoverleg

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting onderdeel Cultuur "Deze vergadering moet nog plaatsvinden
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur, 18-11-2019

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

2
35300 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Te behandelen:

9
Spreektijden

Details

Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)


VVD: 15 minuten
PVV, CDA en D66: 10 minuten
GroenLinks, SP: 8 minuten
PvdA: 7 minuten
ChristenUnie: 6 minuten
Partij voor de Dieren en 50PLUS: 5 minuten

SGP, DENK en Forum voor Democratie: 4 minuten
Lid van Kooten-Arissen en Van Haga: 3 minuten


Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.