Wetgevingsoverleg

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting onderdeel Cultuur "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download OCW-begroting onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur, 18-11-2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over het begrotingsonderdeel cultuur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
35300 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Te behandelen:

12
Spreektijden

Details

Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)


VVD: 15 minuten
PVV, CDA en D66: 10 minuten
GroenLinks, SP: 8 minuten
PvdA: 7 minuten
ChristenUnie: 6 minuten
Partij voor de Dieren en 50PLUS: 5 minuten

SGP, DENK en Forum voor Democratie: 4 minuten
Lid van Kooten-Arissen en Van Haga: 3 minuten


Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.
   
13
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: