E-mailprocedure : Verzoek schriftelijk overleg namens CDA, VVD en PVV inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

De vergadering is geweest

5 februari 2020
12:00 uur
Besluit: Een schriftelijk overleg wordt gepland, met als inbrengdatum 11 februari a.s.14.00 uur De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het voorstel: VVD, PVV, CDA, GL en CU.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek schriftelijk overleg namens CDA, VVD en PVV inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

    Te behandelen:

    Loading data