E-mailprocedure : [SPOED E-MAILPROCEDURE] Commissiedebat Cultuur en Media omzetten in twee afzonderlijke commissiedebatten

De vergadering is geweest

10 april 2024
11:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
Naar aanleiding van onderstaande e-mailprocedure* over het voorstel van het lid Van der Velde om het commissiedebat Cultuur en Media van donderdag 11 april 2024 om te zetten in twee afzonderlijke commissiedebatten, hebben de volgende fracties aangegeven akkoord te zijn met het voorstel:   
   
PVV
GroenLinks-PvdA
VVD
NSC
BBB
DENK
PvdD
FvD
 
Het voorstel heeft steun van een Kamermeerderheid verworven. Het commissiedebat Cultuur en Media van donderdag 11 april 2024 wordt omgezet in twee afzonderlijke commissiedebatten:
o             Het commissiedebat Media vindt plaats op donderdag 11 april 2024 van 10.00 tot 15.00 uur.
o             Het commissiedebat Cultuur wordt opnieuw ingepland.  Hiervoor is inmiddels een nieuwe datum gevonden op donderdag 20 juni 2024 van 13.00 tot 18.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Marianne Verhoev
Griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-GeneraalGeachte leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
Het lid Van der Velde (PVV) stelt voor om:
 • het commissiedebat Cultuur en Media van donderdag 11 april 2024 om te zetten in twee afzonderlijke commissiedebatten:
  • Het commissiedebat Media te voeren op donderdag 11 april 2024 van 10.00 tot 15.00 uur.
  • Het commissiedebat Cultuur opnieuw in te plannen.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 10 april 2024 om 11.00 uur (morgen) middels een allen-beantwoorden op deze e-mail te laten weten of u met het verzoek kunt instemmen.
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure. *
 
 
Met vriendelijke groet,
Marianne Verhoev
Griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Commissiedebat Cultuur en Media omzetten in twee afzonderlijke commissiedebatten

  Te behandelen:

  Loading data