Wet open overheid (Woo)

Iedereen mag bij de Tweede Kamer vragen om openbaarmaking van informatie. Dat staat in de Wet open overheid (Woo).

De Tweede Kamer maakt zelf al veel informatie openbaar. Op deze website (onder het tabblad Kamerstukken) vindt u bijvoorbeeld al Kamerstukken, amendementen, verslagen en moties. Ook kunt u plenaire vergaderingen en commissievergaderingen meestal live volgen via de website of Debat Direct, of later terugkijken via Debat gemist. Documenten ouder dan 20 jaar kunt u terugvinden in het Nationaal Archief

Woo-verzoek doen

U kunt uw Woo-verzoek het beste indienen via het formulier op deze site.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Nadat u uw verzoek hebt ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. U krijgt binnen uiterlijk vier weken een reactie op uw Woo-verzoek. De Tweede Kamer kan deze termijn nog met twee weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste vier weken voorbij zijn. Hierin staat ook waarom het langer duurt.

De Woo kent bepaalde uitzonderingsgronden, zoals de ‘eenheid van de Kroon’, de veiligheid van de staat en bijzondere persoonsgegevens. Informatie die valt onder een van deze uitzonderingsgronden wordt niet openbaar gemaakt.

Woo-besluiten

U vindt hier een overzicht van de Woo-besluiten die de Tweede Kamer heeft genomen. 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het besluit op uw verzoek, kunt u bezwaar maken. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar kunt aantekenen, lees er hier meer over.