Wetgevingsoverleg

Media (w.v. Implementie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona) (verplaatst naar 13.00 uur)

Wetgevingsoverleg: "Media (w.v. Implementie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona) (verplaatst naar 13.00 uur) "Deze vergadering is verplaatst naar 26 mei 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Media (w.v. Implementie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)