Notaoverleg : Cultuur en corona II

De vergadering is geweest

29 juni 2020
10:00 - 16:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd
en spreektijden toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • S. Belhaj (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Advies van de Raad voor Cultuur BIS 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. scenario’s voor een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector

 3. 3

  Afschrift aanvullende adviesaanvraag Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht aanvragen Fonds Podiumkunsten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Spreektijden


  Tijd per fractie totaal:
  (incl. 2e termijn)

  VVD: 12 minuten
  PVV, CDA en D66: 8 minuten
  GroenLinks, SP: 6 minuten
  PvdA: 5 minuten
  ChristenUnie, SGP en overige fracties: 4 minuten
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de evaluatie van het erfgoed (Kamerstuk 32820-321)

  Te behandelen:

  Loading data