Notaoverleg

Cultuur en corona II

Notaoverleg: "Cultuur en corona II "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convo notaoverleg Cultuur en corona II, 29-6-2020
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 29 juni 2020, over Cultuur en corona II
Stenogram
Download Cultuur en corona II (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. scenario’s voor een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector
6
Spreektijden

Details


Tijd per fractie totaal:
(incl. 2e termijn)

VVD: 12 minuten
PVV, CDA en D66: 8 minuten
GroenLinks, SP: 6 minuten
PvdA: 5 minuten
ChristenUnie, SGP en overige fracties: 4 minuten
7
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: