Commissiedebat : Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

De vergadering is geweest

30 juni 2022
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Nazending bijlage bijbehorende bij de reactie op de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (Kamerstuk 35570-VIII-89)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Internationalisering en Kennisveiligheid van 9 februari 2022, over Internationalisering van het hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (Kamerstuk 35570-VIII-89)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op eindevaluatie experiment promotieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een stand van zaken over de Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportage burgerbrieven aan over het jaar 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  AANHANGIGE STUKKEN UIT HET DOSSIER WETENSCHAPSBELEID

  Conform besluiten in de procedurevergadering 2-6-2022 toegevoegd aan de agenda van dit commissiedebat. 
 9. 9

  Evaluatierapport onderzoek en wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): 'De nieuwe weg van NWO'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Werkprogramma Rathenau Instituut 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding rapport 'Balans van de wetenschap 2020' van Rathenau Instituut

 13. 13

  Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2020-2026" van Rathenau Instituut

 14. 14

  AANHANGIGE STUKKEN UIT HET DOSSIER STRATEGISCHE AGENDA HOGER ONDERWIJS

  Conform besluiten in de procedurevergadering van 14-4-2022 toegevoegd aan de agenda van dit commissiedebat. 
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie reactie over de brief met betrekking tot private activiteiten van universitaire holdings en dochterondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Digitaal Universiteitsblad van de universiteit van Utrecht, d.d. 23 juni 2021, ‘Rekenkamer: geld voor universiteiten berekend met 37-jaar-oude data’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake van de uitvoering van vier moties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toegankelijk hoger onderwijs: selectie en beleidsreactie Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Intellectuele eigendomsrechten en studenten

  Te behandelen:

  Loading data