Inbreng schriftelijk overleg : Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

De vergadering is geweest

20 november 2019
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

    Te behandelen:

    Loading data