Zo werkt de Kamer

De 150 leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking. De Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarnaast speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken van beleid. In onderstaande hoofdstukken leest u meer over de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer in cijfers

Ieder jaar in februari verschijnt De Staat van de Kamer: een overzicht van een overzicht van relevante feiten en cijfers die gaan over het Kamerwerk in het voorgaande jaar. De...

De Tweede Kamer

De Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarnaast speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken...

Een debat, hoe werkt dat?

Het werk van Tweede Kamerleden bestaat voor een groot deel uit debatten voorbereiden en voeren. Een debat is een vergadering waarin Kamerleden in gesprek gaan met elkaar en met ministers...

De Tweede Kamer door de eeuwen heen

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten deftige heren aan het Binnenhof over het lot van de burgers in de Nederlanden. In de eeuwen daarna hebben steeds meer Nederlanders steeds meer rechten...

Hoe krijg ik invloed?

Door te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen bepaalt u wie er in de Kamer komt. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Maar u kunt ook op andere...

Hoe wordt een wet gemaakt?

Als er een nieuwe wet nodig is, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen, komt er eerst een wetsvoorstel. Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is om samen met...

Wat gebeurt er met mijn belastinggeld?

Alle Nederlanders betalen belasting. Elke politieke partij heeft andere ideeën over hoe de overheid dat belastinggeld moet uitgeven. Dus door op een politieke partij te stemmen, kunnen mensen laten zien...

Wat gebeurt er met mijn stem?

Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen mag u stemmen, als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft. Zo laat u weten welke politieke partij ú...