Zo werkt de Kamer

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten statige lieden aan het Binnenhof over het lot van de burgers in de Nederlanden. In de eeuwen daarna zijn de rechten van alle Nederlanders steeds uitgebreid, dankzij de inzet van bewegingen, belangengroepen en politieke partijen, maar ook door de vasthoudendheid van enkelingen.

De Tweede Kamer vergadert

Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.

Lees verder over de vergaderingen van de Tweede Kamer

De Nederlandse democratie

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Stemrecht heb je als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de basis van de democratie.

Lees verder over de Nederlandse democratie

Van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering in de Ridderzaal de Troonrede uit. Later die dag biedt de minister van Financiën aan de Tweede Kamer de miljoenennota en de rijksbegroting aan in het bekende koffertje. Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek. Op deze dag begint het nieuwe parlementaire jaar.

Lees verder over het parlementaire jaar

Verkiezingen en kabinetsformatie

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement, namens de bevolking, de regering controleert en samen met de regering wetten maakt. Het parlement wordt ook wel de volksvertegenwoordiging genoemd. Het Nederlandse parlement bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Minimaal één keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dan wordt de nieuwe volksvertegenwoordiging gekozen.

Lees verder over verkiezingen en kabinetsformatie

Tweede Kamer door de eeuwen heen

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten statige lieden aan het Binnenhof over het lot van de burgers in de Nederlanden. In de eeuwen daarna zijn de rechten van alle Nederlanders steeds uitgebreid, dankzij de inzet van bewegingen, belangengroepen en politieke partijen, maar ook door de vasthoudendheid van enkelingen.

Lees verder over de Tweede Kamer door de eeuwen heen

Uw mening telt!

Door uw mening te laten weten, kunt u de politiek beïnvloeden. Door te stemmen, bepaalt u samen met anderen hoe en door wie Nederland wordt bestuurd. Maar ook na de verkiezingen kunt u nog kritiek en invloed uitoefenen op het doen en laten van de regering en de Tweede Kamerleden.

Lees verder over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de regering en op de Tweede Kamer

Van wetsvoorstel tot wet

Onze maatschappij kan niet functioneren zonder afspraken of wetten. Over verkeer, economie, onderwijs, de rechten van jongeren, noem maar op. Omdat de maatschappij steeds verandert moeten er nieuwe wetten gemaakt worden of oude wetten moeten worden aangepast. En dat is een van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer en de regering. Welke stappen zijn er nodig om een wet te maken en welke rol speelt de Tweede Kamer daar bij?

Lees verder over de stappen die nodig zijn om een wet te maken

De Tweede Kamer en Europa

Europese wetten en regels hebben direct invloed op het dagelijkse leven van Nederlanders. Daarom ligt er naast de nationale politiek voor de Tweede Kamer ook een belangrijke rol in Europa. Europa wordt voor een belangrijk deel ook in Den Haag gemaakt.

Lees verder over de verhouding tussen de Tweede Kamer en Europa

Reglementen

De Tweede Kamer kent verschillende regels en reglementen. Niet alleen voor vergaderingen en debatten, maar ook om onderzoek te doen of initiatieven van burgers te behandelen. Ook bestaan er richtlijnen die gelden in het Kamergebouw, bijvoorbeeld voor de pers en over expositieruimte voor externen.

Lees verder over de reglementen van de Tweede Kamer