Rondetafelgesprek

Rondetafel-'debat' Curriculum.nu

Rondetafelgesprek: "Rondetafel-'debat' Curriculum.nu"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafel-'debat' Curriculum.nu, 15-1-2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Opzet van het rondetafel-'debat'

Details

Voor het gesprek zijn in totaal vier personen uitgenodigd die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Curriculum.nu en vier personen die daar (positief-)kritisch tegenover staan. Het is de bedoeling dat een discussie, c.q. debat, plaatsvindt aan de hand van een aantal vragen en/of stellingen, onder leiding van de voorzitter van de commissie OCW, Ockje Tellegen. Op verzoek van de leden is aan de genodigden die vallen binnen de categorie critici om ieder twee (vraag)stellingen aan te leveren, te ontvangen vóór 7 januri a.s., zodat alle betrokkenen hiervan tijdig kennis kunnen nemen. De Kamerleden hebben de rol van toehoorder, voor zover dat lukt..
Hieraan voorafgaand zijn twee openbare briefings gepland, door de Onderwijsraad en door de Coördinatiegroep Curriculum.nu (zie commissieagenda). Op maandag 20 en 27 januari a.s. zijn hoorzittingsdagen gepland in de Enquêtezaal.
 
2
Genodigdenlijst

Details


Betrokkenen bij Curriculum.nu:
  • Theo Douma (voorzitter Coördinatiegroep Curriculum.nu)
  • Jan van Tartwijk (lid onafhankelijke adviesgroep Curriculum.nu en hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht)
  • Nellianne van Schaik (docent Nederlands, vertegenwoordiging ontwikkelteam curriculum Nederlands)
  • Marco ten Hoff (vertegenwoordiging ontwikkelteam curriculum Rekenen & Wiskunde)
 
Critici:
  • Ad Verbrugge (voorzitter Vereniging Beter Onderwijs Nederland) 
  • Paul Kirschner (emeritus hoogleraar onderwijspsychologie)
  • Wim van de Hulst (docent wiskunde, analyticus onderwijsonderzoek, gastblog op ‘Blogcollectief Onderzoek Onderwijs’)
  • Harrie Eijkelhof (emeritus hoogleraar didactiek van de natuurkunde (Universiteit Utrecht) en ervaren curriculumontwikkelaar)