Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 19-12-2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 19-12-2019

Deelnemers


Agendapunten

9
Aanbieding notitie 'Onderwijsvrijheid én overheidszorg' van Onderwijsraad
35
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

11. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
18. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
29. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
30. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
38. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
45. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
47. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
59. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
63. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
64. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
78. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
81. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
94. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
102. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

Dertigledendebatten
11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
25. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
58. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
64. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
78. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
36
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

39
LLO financiering (baten en lasten van Leven Lang Ontwikkelen)
40
Kennistraject Monitor brede welvaart
41
Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu