Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt vh lid Van den Hul: Verzoek om de beleidsreactie bij Evaluatie KNAW
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 17-12-2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 17 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Prioritaire wetsvoorstellen

Details


Wetsvoorstellen die de ministers graag nog behandeld zouden willen hebben voor het verkiezingsreces:
 
 • 35628 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen
  Besluit: wetgevingspoverleg plannen op maandag 1 februari 2020 11.00 - 18.00 uur (in aanwezigheid van minister OCW en minister voor Rechtsbescherming)
   
 • 35605 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (vereenvoudiging bekostiging po)
 • Besluit: wetgevingspoverleg plannen maandag 18 januari 2020 van 13.30-18.00 uur
  Noot: De Kamer ontvangt de nota n.a.v. het verslag vóór de procedurevergadering van 14 januari a.s.
   
 • 35605 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs
  Besluit: aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het AO mbo en praktijkonderwijs (daarna mogelijkheid van hamerstuk bezien)
   
9
Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

Te behandelen:

28
Data van de (informele) OJCS-raden

Details

 • Donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021 (informele OJCS-raad (Onderwijs)
  Besluit: Schriftelijk overleg op donderdag 14 januari om 10.00 
   
 • Vrijdag 19 februari 2021 (OJCS-raad (Onderwijs)
  Besluit: Schriftelijk overleg op donderdag 12 februari om 10.00 uur
   
 • Maandag 17 en dinsdag 18 mei 2021
  Besluit: Algemeen overleg woensdag op 12 mei 2021
30
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 12-01-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen
 • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
 • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
 • wo 13-01-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Adviesrapport ‘Het rolling-grantfonds. Kloppend hart voor ongebonden onderzoek’
 • do 14-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 14-01-2021 13.30 - 15.30 Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen
 • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
 • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 11-02-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
33
RTG HZ Kansengelijkheid in het onderwijs