Technische briefing

Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups (GEANNULEERD)

Technische briefing: "Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups (GEANNULEERD)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups, GEANNULLERD

Deelnemers