Wetgevingsoverleg : Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De vergadering is geweest

27 juni 2022
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij begrotingshoofdstuk VIII - ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Uitkomsten van de eerste ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Cijfers voortijdig schoolverlaten schooljaar 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Visie op genderverschillen in het onderwijs en reactie op rapporten van de Onderwijsraad en Stichting School & Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage burgerbrieven aan over het jaar 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Spreektijd

  Voor twee termijnen
  VVD: 14 minuten 
  D66: 12 minuten 
  PVV, CDA: 9 minuten 
  SP, PvdA: 8minuten 
  GL, PvdD, CU, FvD: 7 minuten 
  Overige fracties: 6 minuten 
   
 12. 12

  SPREKERSVOLGORDE:

   
  1. Rapporteurs inzake Jaarverslag ministerie OCW (de leden Van der Woude en Wassenberg)
  2. Mogelijkheid tot enkele aanvullende vraag van overige woordvoerders *)
  3. Antwoord bewindspersoon(/bewindspersonen)
   ======
  4. Inbreng 1e termijn Kamer inzake rest van de agenda 
   -  lunchpauze  -
  5. Antwoord bewindspersonen
  6. Inbreng 2e termijn Kamer 
  7. Antwoord bewindspersonen
 13. 13

  Jaarverslag 2021 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van de Uitvoering DUO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 (thema Uitvoeringsaspecten DUO )

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data