Commissiedebat : Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

De vergadering is geweest

30 november 2022
10:00 - 13:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over de brief van CNV Connectief met betrekking tot Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief aan LOWAN m.b.t. onderwijs aan nieuwkomers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Oekraïense onderwijsminister omtrent toelatingsexamens voor het Oekraïense hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoekersrapport Regioplan 'Vast zomerprogramma voor azc-kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Vluchtelingen en onderwijs'

 7. 7

  Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding advies 'Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit' van Onderwijsraad

Naar boven