Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering op 21 april 2020
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt Wiersma en Heerema naar aanleiding van het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Rudmer Heerema en Wiersma over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 21 april 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning van werkzaamheden

Details

  • De Kamer verwacht op korte termijn een brief over een aantal lopende OCW-dossiers (met mogelijke wijzigingen in het tijdpad als gevolg van de huidige situatie).
  • Het verzoek van de Onderwijsraad om het gesprek op 28 mei a.s. te voeren middels een videoconferentie wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
2
Brievenlijst
14
Aanbieding briefadvies ‘Verder met de verklaring van Davos’ van RvC
17
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

Te behandelen:

18
Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2018-2024" van Rathenau Instituut
19
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister m.b.t. advies inzake gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs
26
41
Opdracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas voor het indienen van een aanvraag om een openbare scholengemeenschap mavo, havo, vwo voor bekostiging in aanmerking te brengen

Te behandelen:

58
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (minister SZW, minister J&V, minister BVO en Media)
8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
67. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
74. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
78. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
96.
Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (minister BVO en Media)
103. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
106. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
115. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
120. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
139. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

Dertigledendebatten
15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
81. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
88. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)


VAO's
VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)
VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32034, nr. 32)
VSO Toetreding meer instellingen tot de Pilot voor flexstuderen (31288, nr. 827)
59
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 
Commissieactiviteiten geannuleerd i.v.m. coronavirus:
  • AO Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo (24-3-2020)
  • AO Subsidiaanvragen Cultuur (8-4-2020)
  • AO Evaluatie Bibliotheken (15-4-2020) omgezet in schriftelijk overleg
  • AO Wetenschapsbeleid (21-4-2020)
  • AO Evaluatie Erfgoed (21-4-2020) omgezet in schriftelijk overleg
60
Dossier Onderwijs en corona en dossier Cultuur en corona

Details

Besluit: planning van debatten wordt spoedig ter hand genomen.
61
Rondvraagpunt Wiersma en Heerema naar aanleiding van het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Rudmer Heerema en Wiersma over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’

Te behandelen: