Rondetafelgesprek : Studentenwelzijn

De vergadering is geweest

9 maart 2023
14:00 - 16:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2E HERZIENE CONVOCATIE
 

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Genodigdenlijst

  Blok 1        14.00 -15.00 uur
  • Damiaan Denys, filosoof en werkt als psychiater op de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC.
  • Jolien Dopmeijer, projectleider Studenten Trimbos-instituut en tevens een van de projectleiders van de landelijke Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs
   iov OCW en VWS.
  • Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist dat onderzoek doet naar de veranderende tijdgeest en de bijbehorende (maatschappelijke) gevolgen. Voorzitter van Platform Perspectief
   Jongeren.
  • Mariken Leurs, hoofd Centrum Gezondheid en Maatschappij van het RIVM.
   
  Blok 2          15.15 – 16.15 uur
  • Kimberley Snijders, voorzitter NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad), maakt deel uit van SER Jongerenplatform.
  • Frederieke Vriends, directeur organisatie MIND Us.
  • Justin Kersseboom, vice-voorzitter van Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB).
  • Koen Vos, practor Brede Vorming bij Firda, een ROC ontstaan door een fusie van ROC Friese Poort en het Friesland college.
 2. 2

  Kabinetsreactie resultaten Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie resultaten Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-931)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data